مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 2، شماره 3

 1. مقايسه تاثير دو روش آموزش بهداشت بر ميزان آگاهي دانش آموزان از بيماري ايدز در مراكز پيش دانشگاهي
  نوريه اميرزاده، جميله اميرزاده، حميده خليل زاده
 2. بررسي واژينيت هاي باكتريال و مقايسه چهار روش تشخيص آزمايشگاهي تريكومونيازيس در مراجعان به مراكز درماني شهرستان اروميه
  همايون بابازاده، حبيب محمدزاده، مهيار مستقيم
 3. بررسي اپيدميولوژي بيماران دچار سوختگي در استان آذربايجان غربي، سال 1382
  معصومه خوش كلام، جميله اميرزاده ايرانق
 4. مديريت استرس در بيماران قبل از عمل جراحي
  ويدا طيبي
 5. تاثير آموزش بر بهداشت روابط جنسي در زوج هاي مراجعه كننده به مراكز مشاوره ازدواج استان آذربايجان غربي
  زهرا مشيري، حميده محدثي، اميد ترمه يوسفي، منصوره وظيفه اصل، شهلا مشيري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *