مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 1، شماره 4

 1. ديدگاه پزشكي قانوني در سندرم ناهنجاري راه هوائي بيمار
  بهمن جهانگيري
 2. مروري بر دانسته ها و ندانسته ها
  صمد قضائي
 3. تاثير عوامل اجتماعي بر دخالت در امور پزشكي
  محمود عباسي
 4. سير قانون گذاري كيفري در امور پزشكي
  سعيد حكيمي ها
 5. بررسي سه ساله مسموميت هاي قارچ وحشي خوراكي در بخش مسمومين مركز پزشكي لقمان حكيم، 73-1371
  عبدالكريم پژومند، شاهرخ حاج شيخ الاسلامي، محمدرضا كسرائي، مسعود رحيمي
 6. عوامل موثر در طرح شكايات بيماران از پزشكان
  محمود عموئي
 7. خودكشي در آستانه بلوغ: پي آمدي از يك نوع نادر پرده بكارت (Imperforated hymen)
  حسن توفيقي
 8. گزارش يك مورد نادر از اصابت گلوله
  آرش قدوسي، حسن جلالي
 9. ايدز و كنترل عفونت در بررسي هاي پزشكي قانوني
  سهيلا ناسي زاده، نگار شيرواني
 10. تاريخچه پزشكي قانوني در جهان
  فرامرز گودرزي
 11. مرگ جنين بدنبال تروماي (ضرب و جرح) مادر
  ترجمه دفتر مجله
 12. نشانه هاي مرگ: قسمت چهارم
  ترجمه دفتر مجله
 13. كشف مايعات خشك شده بدن به كمك خاصيت درخشندگي آنها هنگام تابش اشعه ماوراء بنفش با طول موج كوتاه
  حميد عطاران
 14. واكنش ديررس و زودرس مننژ نسبت به تروما بدنبال مرگ مغزي
  رامين اشتياقي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *