مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري « دوره 9، شماره 25

 1. عدم ايمني بخشي موثر واكسن هپاتيت B در جلوگيري از انتقال هپاتيت از مادر به فرزند
  پيمان اديبي، رضوان قاسميان، سيدمويد علويان، ميترا رنجبر، اميرهوشنگ محمدعليزاده، فريبرز نعمتي زاده، مژگان مماني، مهدي رضازاده، فريبا كرامت، علي اردلان، عباس اسماعيلي، محمدرضا زالي
 2. موتاسيون در ناحيه YMDD ويروس HBV متعاقب درمان طولاني مدت با لاميوودين: گزارش دو مورد فوت
  ناصر ابراهيمي درياني، پريسا پورصميمي، علي اسد هشترودي، كتايون فياض مقدم، عليرضا ناجي، مهري نيك بين
 3. شناسايي RNA ويروس سرخك در نمونه هاي غرغره گلوي بيماران مبتلا به سرخك با روش RT-PCR
  شبنم رحيمي خامنه، طلعت مختاري آزاد، رسول همكار، محمود محمودي، سيدرضا سيدي رشتي، رخشنده ناطق
 4. بررسي ميزان شيوع عفونت پاروويروس B19 در دختران در شرف ازدواج و بانوان باردار در حين زايمان و نوزادان آنها در شيراز
  مازيار رضائيان، منوچهر رسولي، عبدالوهاب البرزي
 5. اپيدميولوژي هاري حيواني در استان تهران، 82-1381
  آميتيس رمضاني، علي اسلامي فر، ناصر اسلامي، فرشته نازگوئي
 6. شيوع پتيريازيس ورسيكالر در معلولين يك سراي سالمندان در مقايسه با گروه كنترل
  سعدالله شمس الديني، بهزاد باريك بين
 7. نقش اسكن DMSA در تشخيص عفونت هاي كليوي با كشت منفي ادرار
  معصومه محكم، سيدسعيد رسولي نژاد، مصطفي شريفيان
 8. بررسي سرواپيدميولوژي عفونت توكسوپلاسمايي به روش هاي IFA و ELISA در خانم هاي باردار استان قم
  احمد مرداني، حسين كشاورز
 9. بررسي اپيدميولوژي و شيوع انواع بيماري هاي عفوني در معتادان تزريقي بستري در بخش هاي عفوني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در سال هاي 82-1381
  سرور اسدي، مجيد مرجاني
 10. گزارش چندين مورد پنوموكك در يك خانواده روستائي
  گلاويژ اعتمادي، آميتيس رمضاني
 11. معرفي يك مورد بروسلوزيس با عوارض توام قلبي عروقي و دستگاه سيستم اعصاب مركزي بستري در بخش عفوني بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز
  سيد محمدجعفر آل محمد، عليرضا رجب زاده
 12. مقايسه اثر صابون، ژل دست و بتادين در ضد عفوني دست پرسنل بخش هاي نوزادان و NICU
  منيره سيار، فرزانه زنوزي، فرزانه جلالي، داود يادگاري نيا
 13. بررسي شيوع ناقلين استافيلوكوك اورئوس در بيماران همودياليزي مزمن مراجعه كننده به بخش همودياليز بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد در سال 1380 و تعيين الگوي مقاومت آنتي ميكروبيال
  زهره امين زاده، علي ماستري فراهاني، لطيف گچكار
 14. بررسي استفاده از پانسمان با گاز استريل در ميزان بروز عفونت موضعي كاتترهاي وريدي بيماران بستري در بخش ويژه قلبي بيمارستان امام حسين (ع) ملاير
  سيدرضا برزو، محسن صلواتي، بيتا تركمان، عليرضا زمان پرور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *