مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد « دوره ، شماره 13

 1. درمان ليكن پلانوس لثه اي به توسط پيوند آزاد لثه
  محمود تميزي، مينا مويدي، رضا آقاسي زاده
 2. بررسي تركيب و خواص ملقمه دندانپزشكي سينالوي
  جمشيد باقري
 3. بررسي وضعيت بهداشت دهان و لثه كودكان عقب افتاده (ذهني و فيزيكي) در مشهد
  هايده پژند، اسماعيل بيك زاده
 4. بررسي تاثير تتراسيكلين بر كاهش عمق پاكت و رژنريش استخوان آلوئول بعد از درمان هاي جراحي پريودونتال
  رضا آقاسي زاده، حبيب الله قنبري، محمود تميزي
 5. مقايسه قدرت چسبندگي لمينت چيني به مينا و گلاس آينومر اچ شده
  سيدعلي اكبر حسيني، بهنام اسلامي
 6. مروري بر كاربرد موضعي تركيبات جديد فلورايد در دندانپزشكي پيشگيري
  مريم خوردي مود

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *