مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله چشم پزشكي بينا « دوره 10، شماره 5

 1. نوريت عصب بينايي به عنوان اولين حمله بيماري اسكلروز مولتيپل
  عليرضا دهقاني، وحيد شايگان نژاد، فريبرز فردوسي، آذين شايگان فر
 2. پتانسيل هاي برانگيخته بينايي در حوزه زماني و حوزه بسامدي در بيماران مشكوك به اسكلروز مولتيپل
  ابراهيم جعفرزاده پور
 3. علل و عوامل زمينه ساز جدا شدگي رگماتوژن شبكيه در بيماران عمل شده
  مجيد ابريشمي، فرشيد صفايي
 4. شيوع عوامل خطرساز انسدادهاي سياهرگي شبكيه در بيماران ارجاعي به يك كلينيك خصوصي در رشت
  محمدرسول صبوري، انوش برزيگر، حسين شجاعي، احسان كاظم نژاد
 5. نتايج برداشتن غشاي سيكليتيك ناشي از ضربه نافذ چشمي به روش ويتركتومي با ايجاد برش شعاعي در غشا
  توكا بنايي، مجيد ابريشمي، ميرنقي موسوي، محمد شريفي
 6. عوامل موثر در آسيب هاي باز چشمي از نظر بينايي، آناتومي و حفظ چشم
  سيدمرتضي انتظاري، حسين محمدربيع، محمد محسني بدل آبادي
 7. مقايسه كدورت كپسول خلفي عدسي پس از كارگذاري لنز داخل چشمي آكريليك آب دوست و PMMA
  حسين محمدربيع، زهره بهروزي، ژاله رجوي، نوشين صالحي
 8. مقايسه بيحسي موضعي به روش پارابولبار با استفاده از كانولاي داخل سياهرگي (بدون سوزن) و به روش رتروبولبار در جراحي آب مرواريد به روش خارج كپسولي
  بهزاد برازنده، فاطمه مرزايي
 9. علل پيوند قرنيه در مركز آموزشي-درماني لبافي نژاد در سال هاي 81-1380
  محمدرضا سليماني، محمدعلي جوادي، محمد زارع، علي شريفي
 10. نتايج بينايي و عوارض پيوند نفوذي قرنيه در مبتلايان به قوز قرنيه
  محمدرضا شجاع، محمدرضا بشارتي
 11. استفاده از قطره سيكلوسپورين 2 درصد در درمان دفع آندوتليومي پيوند قرنيه
  محمود نجابت، جعفر خوشقدم، اسداله كتباب، حميد خوشنيت، حميدرضا جهادي، حسين موحدان، رامين صلوتي
 12. وضعيت محلول هاي نگه دارنده قرنيه و قرنيه هاي ارسالي از بانك چشم جمهوري اسلامي ايران از نظر آلودگي باكتريايي
  عليرضا فروتن، محمود جوشقاني، منصور ميرصمدي
 13. گزارش وقوع كراتكتازي پس از ليزيك و عدم وقوع آن پس از كراتكتومي فوتورفركتيو در دو چشم يك بيمار
  محمدعلي جوادي، مهرداد محمدپور، حسين محمدربيع
 14. يك مورد تخليه چشم به علت اسكلريت نكروزان سه سال بعد از جراحي ناخنك با ميتومايسين-C
  عليرضا رجعتي حقي، بهروز قديري، مسعود سهيليان
 15. معرفي دو خواهر مبتلا به سندرم مياستني مادرزادي
  مصطفي سلطان سنجري، محسن بهمني كشكولي، محمدمهدي پرورش