مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 14، شماره 23

 1. مقايسه زمان نهفتگي پاسخ هاي برانگيخته شنوايي با استفاده از گوشي و مرتعش كننده استخواني
  معصومه روزبهاني، حسن حدادزاده نيري، محمدرضا كيهاني
 2. اندازه گيري و تحليل فركانسي نويز ناشي از اسباب بازي هاي متداول پرصدا
  احمد گشاني، مهين صدايي، پروين نصيري، شهره جلايي
 3. ويژگي هاي كام نگاري همخوان هاي زباني كامي فارسي
  زهرا آقارسولي، آرش بهلولي، محمدرضا كيهاني، فرهاد ترابي نژاد
 4. بررسي حد افتراق فركانسي در نوازندگان سازهاي زهي
  پريسا ميرحاج، قاسم محمدخاني، مهين صدايي، منصوره عادل قهرمان، سقراط فقيه زاده
 5. بررسي فرايندهاي واجي كودكان مبتلا به سندرم داون
  زهرا سليماني، شهره جلايي، فاطمه فلاح زاده
 6. بررسي ميزان استاندارد ديادوكوكاينتيك در دانش آموزان مقطع ابتدايي
  محمدرحيم شاهبداغي، اعظم مرادي، سارا كياني
 7. بررسي ازدواج فاميلي والدين دانش آموزان ابتدايي مدارس باغچه بان تهران
  منصوره نيكبخت، احمدرضا ناظري، زهره اميري
 8. شوانوم صورتي
  منصوره عادل قهرمان، زهرا قاسم احمد، محمدتقي خرسندي آشتياني، ياشار عميدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *