مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 3، شماره 2

 1. بررسي مقايسه اي دقت شيوه هاي غير تهاجمي اندازه گيري فشار خون در بيماران بعد از جراحي قلب
  عباس حيدري
 2. هوش و برخي عوامل موثر در آن در نوآموزان شهر سبزوار
  محسن كوشان، سعيد ابراهيم زاده
 3. مطالعه مورفومتريك و هيستوپاتولوژيك سرطان معده
  داود سهرابي، مسيح روشن، محمد تقي
 4. بارداري و شرايط سني
  مهري كهن، ملك تاج مشكبيد حقيقي، شهلا روشن روان، پرويز كمالي
 5. بررسي وضعيت آموزش باليني
  مهدي جعفرزاده فخاري، سعيد ابراهيم زاده
 6. بررسي شيوع و نشانه هاي باليني انتروبيازيس در كودكان پيش دبستاني
  فائقه كلانتري خانداني، گلناز فروغ عامري، ايرج شريفي
 7. اهميت CRP و بررسي ميزان آن در مايع مغزي نخاعي كودكان مبتلا به مننژيت باكتريال
  نصرت لطفي، سيمين پرتوي
 8. مطالعه فشار خون بالا در افراد بالاي 35 سال در شهر سبزوار
  محمد زارعي، سيدعباس ابويساني، حسين خليلي، سيدحسن قاسمي