مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 2، شماره 1

 1. افسردگي دانشجويان و عوامل رواني-اجتماعي مرتبط با آن
  محسن كوشان، محمد واحديان
 2. بررسي ارتباط سن نخست زايي با وضعيت جسماني نوزاد
  سيده فاطمه رهنماي رهسپار
 3. بررسي مشكلات رفتاري كودكان پيش دبستاني در شهرستان سبزوار
  سعيد واقعي
 4. نقش سيستم گلوتاتيون در متابوليزه كردن افلاتوكسين B1 در سنين مختلف موش سفيد صحرايي (Rat)
  محمدرضا بهروزيخواه، عبدالامير علامه
 5. بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري از بيماران ضربه مغزي در بدو ورود به اورژانس
  موسي الرضا تدين فر
 6. بررسي تاثير آموزش مدون به همسران مردان مبتلا به ديابت بر ميزان تغيير هموگلوبين A1C
  فاطمه زواررضا، اميررضا صالح، محمدحسن خزاعي، حميدرضا بهنام وشاني
 7. بررسي نگرش مردان در شرف ازدواج در مورد كنترل مواليد در شهرستان سبزوار
  علي اصغر خسروآبادي
 8. عوامل تنظيم كننده اشتها از زبان نظريه پردازها
  سيدحسن علي آبادي
 9. زبان فارسي و علم پزشكي
  ذوالفقار رهنماي خرمي
 10. تازه هايي در مورد دستگاه جنب گلومرولي
  رحيم گل محمدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *