مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 9، شماره 40

 1. مقايسه اثر دو نوع تمرين درماني بر كيفيت تنفسي مددجويان مبتلا به ضايعات نخاعي
  اكبر بيات
 2. بررسي ارتباط نحوه شيردهي با بروز اختلالات سيكل ماهيانه در زنان شيرده مصرف كنده لاينسترنول
  پريسا پارسا، حسين محجوب
 3. ارزيابي اثر عصاره سير بر درجه حرارت و وزن خرگوش هاي آلوده شده با سالمونلا تايفي موريوم و بررسي آزمايشگاهي اثر ممانعت كنندگي آن بر باكتري
  حسين جعفري، محمد نياكان، مينو شهيدي، رضا قره باغي
 4. بررسي تاثير برنامه ورزشي منظم بر ميزان افسردگي كودكان 12-8 ساله تحت درمان با همودياليز در مركز طبي كودكان تهران
  ليلا حاتمي ميلاجردي، سيما كرمانشاهي، ربابه معماريان
 5. بررسي اثر فونوفورز هيدروكورتيزون در بيماران مبتلا به دكوروين در سال 76-1375
  مرجان حشتمي، نادر فلاح
 6. بررسي فرايند استخوان سازي القا شده توسط BMG در ضايعات استخوان پاريتال موش صحرايي (Rat)
  فريدون سرگلزايي، عليقلي سبحاني، هوشنگ رفيقدوست، محمد اكبري، عظيم هدايت پور
 7. بررسي اثر هيوسين بر پيشرفت ديلاتاسيون و افاسمان در زنان مولتي پارگراويد 2 و 3
  نفيسه ظفرقندي
 8. مقايسه ميزان زنده ماندن اسپرم هاي به دست آمده از انزال PESA و TESE پس از انجماد در زونا پلاسيدا و ذوب متعاقب آن
  منصوره موحدين
 9. تعيين مرگ سلولي در رده سلولي سرطاني پستان (MCF-7) در اثر Cisplatin توسط ميكروسكوپ الكتروني
  بهروز نيك نفس، علي قنبري، محمد تقي الطريحي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *