مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 5، شماره 19

 1. مقايسه اثر مصرف قرص پيشگيري از بارداري (LD) روي ضربان قلب، اكسيژن مصرفي بيشينه و درك فشار در خانم هاي ورزشكار و غير ورزشكار
  حجت اله نيك بخت، مي نور لميعيان، آذر آقاياري
 2. معاينه باليني و تغييرات ECG در فوتباليست هاي ايراني
  فرامرز فلاحي، سعيد صادقيان
 3. مقايسه تاثير روش هاي آرام سازي تدريجي و داروهاي آرام بخش در كاهش فشار رواني
  احمدعلي نوربالا، رسول روشن
 4. ساخت مواد شبيه ساز بافت پستان براي استفاده در تصاوير سونوگرافي
  منيژه مختاري، ادموند زاهدي، علي اكبر شرفي
 5. همه گير شناختي كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتلا به اسهال
  فريبا خوش زبان، عبدالحسين دليمي اصل
 6. بررسي آماري علل بوي بد دهان در دانش آموزان 12 تا 18 ساله مدارس پسرانه تهران
  زهرا تهيدست اكراد، رضا قديمي
 7. بررسي آرتريت باكتريال در سه بيمارستان دانشگاهي شهر تهران در سال 1375
  محسن چيت ساز، ناصر بادامي، محمود نوري صفا
 8. بررسي وضعيت بهداشت محيط كلاس ها در مدارس ابتدايي منتخب شهر تهران، ارديبهشت 1376
  زهرا جوهري، علي رمضانخاني
 9. بررسي تاثير مدل پري سيد در خانواده بر وضعيت گواتر آندميك فرزندان در شهر يزد، 1376
  علي دهقاني، فضل الله غفراني پور، مسعود كيمياگر، سقراط فقيه زاده
 10. زماني كه عرض كافي براي كاشتن ايمپلنت وجود ندارد: طرح درمان و روش عمل
  شهرام نامجوي نيك

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *