مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد « دوره 11، شماره 52

 1. بررسي تاثير سن، علت نازايي و تعداد دفعات سيكل بر ميزان حاملگي با تحريك تخمك گذاري و IUI
  منير اوج، فرناز فرهمند
 2. شناسايي قطب هاي همگن از استان هاي كشور بر مبناي شاخص هاي بهداشتي و جمعيتي به كمك تكنيك آماري خوشه بندي فازي
  غلامرضا بابايي، سقراط فقيه زاده، آوات فيضي
 3. بررسي سميت تحت حاد داروي طبيعي MS14 در موش صحرايي (Rat)
  ولي الله حاج هاشمي، تقي قفقازي، امراله احمدي
 4. اثر داروي دپرنيل بر سطح سيناپتوفيزين و استيل كولين ترانسفراز پس از انجام آكسوتومي عصبي سياتيك در موش صحرايي
  مرجان حشمتي، تقي طريحي، سيدجواد مولي
 5. مقايسه تركيبات استروييدي و غير استروييدي از حيث سيتوتوكسيسيته و مهار فعاليت ماتريكس متالوپروتئينازها در مدل سلولي
  فرشيد سعادت، محمدرضا خرمي زاده، عباس ميرشفيعي
 6. بررسي تاثير عصاره آبي و روغن پياز (آليوم سپا) بر رشد و فعاليت آنزيم ليپاز در مالاسزيا فورفور
  معصومه شمس قهفرخي، ژينوس رفائي، عبدالامير علامه، مهدي رزاقي ابيانه
 7. بررسي نگرش مربيان مهدهاي كودك عادي درباره تلفيق آموزشي كودكان كم شنواي آموزش ديده
  يونس لطفي، اكرم حاج علي اكبر، انوشيروان كاظم نژاد
 8. بررسي اضطراب و عوامل موثر بر آن در پرستاران
  زهرا سادات مشكاني، فريبا كوهداني
 9. طب سنتي ايران و توسعه آن با استفاده از رهنمودهاي سازمان جهاني بهداشت
  محسن ناصري
 10. بررسي آثار ضد باكتريايي عصاره هاي نعناع، شيرين بيان، پونه، بابونه و آويشن بر هليكوباكترپيلوري
  عزت نوري زاده، طوبا ميرزاپور، كريم اله قاسمي، سيدمهدي رضوي، سعيد لطيفي نويد