مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله بيماري هاي كودكان ايران « دوره 15، شماره 2

 1. آيا عادات غذايي جامعه ما سلامت امروز و فرداي كودكان و نوجوانان را تامين مي كند؟ مطالعه كاسپين
  رويا كليشادي، گلايل اردلان، رياض غيرتمند، ربابه شيخ الاسلام، سيدرضا مجدزاده، عليرضا دلاوري، ملوك متقيان منظم، وحيد ضيائي، سيدحامد بركاتي، رامين حشمت
 2. بررسي سطح ليپيدهاي سرمي و رابطه آنها با HbA1C به عنوان شاخص كنترل متابوليك در كودكان و نوجوانان ديابتي نوع 1
  نصرت قائمي، رحيم وكيلي
 3. اسكلرودرمي در كودكان و نوجوانان: گزارش 35 بيمار
  محمدحسن مرادي نژاد
 4. بررسي مقايسه اي اثر ضد انعقادهاي سيترات سديم و EDTA در اندازه گيري سرعت رسوب اريتروسيتي در ساعت اول و دوم در دو گروه كودكان و بزرگسالان
  رضا مقصودي، علي گرانسر، عيسي جهانزاد، ليلا قوجه زاده
 5. بررسي اثر داروهاي گياهي بر هيپربيلي روبينمي نوزادي: مطالعه In vitro
  سيدحسام الدين نبوي زاده، مژگان صفري، فرهاد خوشنويسان
 6. ارتباط بين ميزان ESR و CRP و پلاكت با درگيري قلبي در بيماري كاوازاكي
  علي اكبر رهبري منش، پيمان سلامتي، سروش غفوريان، محمد ذكاوت
 7. مقايسه تاثير فنوباربيتال و ديازپام در پيشگيري از عود تشنج ناشي از تب: كارآزمايي باليني
  سيدحسن تنكابني، نرگس بيرقي، محمد برزگر، احمد وصال
 8. ايمن زائي دو نوبت واكسن سرخك و تزريق مجدد آن در كودكان سن مدرسه
  حسين داهيفر، فريده موسوي، رسول همكار، ابوالفضل قرباني، سعيد يعثوبي، علي فرجي
 9. فراواني هيپوپاراتيروئيديسم در بيماران تالاسمي ماژور بيش از 10 سال
  خدامراد زنديان، عبدالمجيد محمديان نسب، كوروش رياحي، حاجيه شهبازيان، فهيمه خوشحال دهدار، نرگس سلاجقه
 10. بررسي اثر آنتي بيوتيك ها بر باكتري هاي مسبب عفونت ادراري كودكان
  محمد اسماعيلي
 11. بررسي علل مختلف انسداد روده در كودكان مراجعه كننده به مركز طبي كودكان از فروردين 1382 تا فروردين 1384
  جواد احمدي، مهدي كلانتري، هدايت اله نحوي، بهار اشجعي، عليرضا ابراهيم سلطاني، مرجان جودي، محمد والي بلوچ، ولي اله محرابي