مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اورولوژي ايران « دوره 7، شماره 26

 1. درمان هاي دارويي ناتواني جنسي: قسمت اول
  محمدرضا نيكوبخت
 2. بررسي بقاء يكساله بيماران همودياليزي در ايران
  بهزاد عين الهي، محسن نفر، محمدرضا خاتمي، محبوب لسان پزشكي، پژمان بختياري، محمد عقيقي
 3. شيوع بي اختياري ادراري ناشي از استرس (GSI) در جمعيت زنان 15 تا 50 ساله تبريز
  سكينه حاج ابراهيمي، سيدكاظم مداين
 4. توسعه پرسشنامه فرم كوتاه 36 يا SF-36 براي اندازه گيري كيفيت زندگي در درمان هاي جايگزيني كليه در ايران
  داراب مهربان، غلامحسين نادري، مسعود صالحي
 5. استفاده از PVS براي بدست آوردن اسپرم در بيماران SCI
  سيد اميرمحسن ضيايي، تقي پاليزگير، سيدكاظم فروتن
 6. تعيين اثربخشي تبخير پروستات از راه مجرا TUVP
  سيدكاظم مدائن، عليرضا ظفربخش
 7. مقايسه ميزان عفونت ادراري در يك هزار كودك زير 7 سال ختنه شده و ختنه نشده
  محمد يزداني، شهرزاد بنايي
 8. پارگي تراتوم كيستيك تخمدان به داخل مثانه و تظاهر اوليه بيماري به صورت علايم تحريكي ادراري
  محمدرضا نيكوبخت، محمد صدري
 9. گزارش يك مورد پنوماتوري بعلت باكتري E-Coli توليد كننده گاز
  عبدالله ناصحي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *