مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اورولوژي ايران « دوره 2، شماره 7-8

 1. اورولوژي ترميمي: اصول درماني تنگي مجرا
  سيدجليل حسيني
 2. مروري بر راديوتراپي و جايگاه آن در درمان بدخيمي هاي دستگاه ادراري تناسلي
  مهدي شهيدي
 3. مطالعه ميزان پروتئين Tamm Horsfall در ادرار بيماران سنگ ساز فعال
  محمدعلي زرگر، محمدجواد سليماني، قدرت الله قرباني، پژمان شادپور
 4. اهميت ناهنجاري هاي اپيديديم و Vas همراه با كريپتوركيديسم: مطالعه در 652 مورد
  منصور ملائيان
 5. اورتروسكوپي درماني در اطفال
  عباس بصيري، محمدرضا دارابي، فرامرز فرهي
 6. ايجاد مثانه و مجرا با استفاده از قطعه اي از معده بعد از راديكال سيستكتومي: گزارش اولين مورد از ايران
  علي شمسا
 7. بررسي مقايسه اي اثر تيوتپا و (ب ث ژ) داخل مثانه اي در جلوگيري از عود تومورهاي سطحي مثانه پس از انجام (TUR)
  محمد يزداني، سيدمسعود سجادي
 8. ارزش سونوگرافي در تروماي بلانت اسكروتوم
  محمدامير خمر، سيدمحسن معتمد الشريعتي، فرشيد پوررضا
 9. معرفي دو مورد ترومبوز وريد كليوي ناشي از تروما و ايديوپاتيك و نحوه برخورد با آنها
  منوچهر الهياري، بيژن رضاخانيها
 10. كلينيكال پاتولوژي
  عبدالله ناصحي
 11. سه بدخيمي اوليه غير همزمان در يك مرد: گزارش يك مورد نادر
  ناصر سيم فروش، حميدرضا غلامرضايي
 12. نعوظ مداوم از افزايش جريان خون شرياني: گزارش يك مورد
  علي شهرآزاد
 13. اجسام خارجي در سيستم ادراري ناشي از صدمات جنگ
  مرتضي گل محمدي
 14. گزارش يك مورد نادر از فيبروماي تونيكا واژيناليس در يك پسر نه ساله
  محمد يزداني، مجيد روفيگر حقيقت
 15. گزارش يك مورد اكستراگونادال ژرم سل تومور
  عباس بصيري، عليرضا فرشي، رامين خدام

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *