مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 14، شماره 44

 1. تعيين گونه هاي ليشمانيا به روش جداسازي ايزوآنزيم ها در مبتلايان به ليشمانيوز جلدي در اصفهان
  حسين فريد معير، صفرعلي طالاري، بهرام حقيقي، عباس صمدي
 2. بررسي فراواني آسم ريوي در مبتلايان به درد غير قلبي قفسه سينه (Non-cardiac chest pain)
  محمد گلشن، منصور شعله ور
 3. پنوموكوك مقاوم به دارو: گزارش يك مورد مننژيت ناشي از آن
  رقيه كردي داريان
 4. بررسي اثر داروي Tranexamic Acid در جلوگيري از خونريزي مجدد در بيماران مبتلا به هايفماي ضربه اي
  حيدرعلي معيني
 5. گزارش يك مورد تروماي مستقيم به گوش مياني
  سيدمجتبي ابطحي
 6. جداسازي و تشخيص هليكوباكترپيلوري از نمونه هاي بيوپسي بيماران مبتلا به ضايعات دستگاه گوارش فوقاني در اصفهان
  كامبيز حاذقي، علي فاضلي، حسين عليمحمدي
 7. كاهش فيبروز ريوي ناشي از تجويز داروي ضد سرطان بلئومايسين با استفاده از كاموميل
  ايرج جوادي، محمد تقويان
 8. بررسي اثربخشي شيمي درماني پروفيلاكتيك در بيماران Highest-risk مول هيداتيفورم
  محمدعلي رقائي، زهرا علامه
 9. بررسي عوامل موثر در كمردرد نزد 300 بيمار مراجعه كننده به بيمارستان عيسي ابن مريم بين سال هاي 71-1370
  سيد عليرضا ابراهيم زاده، مهدي مطيفي فرد
 10. مقايسه بهره هوشي بيماران مبتلا به تالاسميا ماژور هفت سال به بالا با برادران و خواهران سالم آنها در مركز پزشكي سيدالشهدا (ع)
  قربانعلي اسدالهي، محمد يعقوبي، بهرام سليماني
 11. از قرص هاي پروژستروني تنها چه مي دانيم؟
  زهرا محمدزاده (مترجم)