مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 16، شماره 52

 1. مقايسه تغييرات ابعادي آلژينات ايراني و خارجي در اثر ضد عفوني كردن به روش غوطه ور سازي درون محلول هيپوكلريت سديم
  رامين مشرف، بهناز عباديان، آيدا خانلرپور
 2. بررسي تقارن مجموع اندازه دندان هاي دائمي در دو سمت قوس فكي در افراد با اكلوژن نرمال، مشهد، سال 1380
  مهري زرين قلم
 3. بررسي توزيع تنش در ليگامان پريودنتال دندان هاي قدامي فك بالا هنگام اعمال نيروي اينتروزيو در ميدلاين
  سيدمصطفي ابطحي، فرزين هروي
 4. آناليز تنش بريج سه واحدي تمام سراميك جهت بررسي تاثير زواياي تقارب دندان هاي پايه به كمك روش اجزاي محدود
  محمدجعفر بي ريا، فرزام فرهمند، غلامرضا اسلامي اميرآبادي
 5. مقايسه قدرت باند سه نوع دندان مصنوعي ايراني با رزين هاي پايه دست دندان با يك دندان مصنوعي آيووكلار (Ivoclar)
  سيما شهابي، حسين فدوي
 6. بررسي ميزان چسبندگي دو نوع سيلر رايج مورد استفاده در اندودنتيكس (AH26 و Dorifill) با عاج دندان
  صديقه خدمت، محمود خرم دوست
 7. بررسي ميكروبيولوژيك تيوب و پوشش فيلم راديوگرافي در مراكز دولتي و خصوصي راديوگرافي دنداني شهر يزد در سال 1380
  فاطمه عزالديني اردكاني، سعيد كرم زاده مطلق
 8. بررسي تغييرات فشار خون به دنبال تزريق داروي بيحسي حاوي آدرنالين
  حميد محمود هاشمي
 9. مقايسه معيارهاي سفالومتري دنتوفاسيال در دو گروه از بيماران تنفس دهاني با انسداد قدامي و خلفي بيني
  محمدحسين توده زعيم، محمدرضا باقرصاد
 10. بررسي مقايسه اي كاربرد پيوند بافت همبندي و ممبران قابل جذب كلاژنه گاوي (Biomend) در پوشش سطح ريشه هاي عريان شده
  محمدتقي چيت سازي، هدايت اله گلستانه
 11. مقايسه ميزان ريز نشت در روش هاي ترميم حفرات Cl V در دندان هاي خلفي
  نرمين محمدي، رضا خضريان
 12. بررسي ميزان آگاهي بهورزان شهرستان هاي يزد و تفت از بهداشت دهان و دندان در سال 1379
  امير معين تقوي، حسين عقيلي، محمدرضا طالبي اردكاني، سپهراد مدني فر