مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان « دوره 15، شماره 47

 1. مقايسه استحكام كششي سه سمان Luting زينك فسفات، گلاس آينومر و Core max II در ايجاد گير پست هاي ريختگي
  اعظم السادات مدني، مريم بيدار
 2. بررسي شيوع سينوزيت ادنتوژنيك در بيماران مبتلا به سينوزيت فكي مراجعه كننده به بيمارستان اميراعلم، 79-1370
  ملك ابراهيم دانشور
 3. بررسي اثر كلينيكي استفاده از Biostite به همراه پودر تتراسايكلين در درمان ضايعات ناشي از LAP در دندان هاي مولر
  علي اكبر خوشخونژاد، سيده ليلا جوادزاده
 4. بررسي ميزان و علل شايع خارج كردن دندان ها در دانش آموزان 18-15 ساله در شهر مشهد، 1379
  مهري زرين قلم، شيلا ضيائي
 5. بررسي عوامل بازدارنده در مراجعه غير اورژانسي و منظم عده اي از شهروندان تهراني به دندانپزشك در سال 1381
  حسن سمياري، وحيد عارفي
 6. بررسي پرتونگاري شيوع چند ريشه و چند كاناله بودن دندان هاي پرمولر فك پايين در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شيراز
  شهره روانشاد، سعادت روايي، صادق عباس زاده
 7. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد دندانپزشكان طرف قرارداد با بيمه خدمات درماني استان گلستان در مورد كنترل عفونت ايدز در سال 1381
  مژگان پاك نژاد، افشين خورسند، مسعود ايمري
 8. بررسي ميزان بزرگنمايي دستگاه راديوگرافي پانوراميك تروفي مدل Odontorama PC در نواحي مختلف فكين
  احمدرضا طلايي پور، مهدي وطن پور، شيوا شيرازيان
 9. بررسي ميزان شيوع انحناي باكولينگوالي و زاويه انحناي كانال ريشه پالاتال مولر اول فك بالا در ساكنان شهر يزد
  مهدي تبريزي زاده، سامان قلي اف
 10. بررسي شيوع نماي مشكوك به كلسيفيكاسيون شريان كاروتيد در راديوگراف پانوراميك بيماران بالاي 45 سال مراجعه كننده به بخش راديولوژي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 1381
  محمدامين توكلي، مژگان مهران

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *