مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 8، شماره 20

 1. بررسي باكتري هاي شايع مولد سينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال هاي 1375 الي 1376
  محترم نصرالهي
 2. حذف آلاينده هاي آب به وسيله رزين هاي كاتيوني و آنيوني
  انوشيروان محسني، ذبيح ‌الله يوسفي
 3. بررسي علل مرگ و ميرهاي بيمارستاني شهر ساري در سال هاي 75-1374
  رضاعلي محمدپور تهمتن
 4. شيوع كمبود آنزيم G6PD در نوزادان متولد شده بيمارستان امام خميني در سال 1376
  محمدرضا مهدوي، مهرنوش كوثريان، افشين مرتضوي، سيدهادي سنگ سفيدي
 5. بررسي نتايج بارداري در دو گروه مادران نوجوان و جوان مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني ساري
  فاطمه نصيري اميري، رضاعلي محمدپور تهمتن
 6. بررسي سن استخواني افراد كمتر از 18 سال شهر تهران بر اساس رشد استخواني مچ دست آنها
  شيرين بيرنگ، ناصر ولايي، بهمن محتشمي، مختوم شهنازي، مينو شجاعي
 7. بررسي ارتباط بين تماس حرفه اي با گازهاي بيهوشي و سقط خودبخودي
  مهين بوداغ آبادي
 8. گزارش يك مورد سنكوپ در زمينه نورالژي عصب گلوسوفارنژيال
  وحيد مخبري، خسرو هاديان، اسدالله محسني كياسري، سيامك سيفي