مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 8، شماره 19

 1. مقايسه مرفومتريك (كمي) كارسينوم مجرايي مهاجم سينه با تومور متاستاتيك حاصل از آن در عقده هاي لنفاوي زير بغل
  عباسعلي كريم پور، محمدتقي الطريحي، شمس شريعت، امير اسماعيل نژاد مقدم
 2. بررسي ميزان شيوع كمپيلوباكترژژوني در كودكان كمتر از 7 سال مبتلا به اسهال حاد مراجعه كننده به مراكز درماني شهرستان ساري در سال هاي 77-1376
  محمدرضا حق شناس، محمدجعفر صفار
 3. بررسي شيوع تغذيه انحصاري با شير مادر و برخي از عوامل موثر بر آن در جمعيت شهري و روستايي بابل در سال 1376
  كريم الله حاجيان
 4. شناسايي اجزاء آلرژن پيتروسپورم اووال به وسيله روش ايمونوبلاتينگ
  محمدتقي هدايتي، عليرضا خسروي، سيدمحمد موذني، پروين منصوري
 5. بررسي ميزان شيوع ماكروزومي و عوامل موثر در بروز آن در مراكز زايماني شهر ساري در سال 1375
  مولود فخري
 6. روز و ساعت وقوع انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال هاي 74-1370
  خسرو هاديان، اسدالله محسني، وحيد مخبري، جلال گرشاسب
 7. بررسي ميزان شيوع تريكومونيازيس در مراجعين به مراكز درماني ساري و مقايسه روش هاي كشت ديد مستقيم و رنگ آميزي در تشخيص آزمايشگاهي آن در سال 72-1371
  هاجر ضيائي هزار جريبي، مصطفي رضاييان
 8. بررسي عملكرد تيروييد در بيماران تالاسميك ساري در سال 1374
  مهرنوش كوثريان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *