مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 7، شماره 15

 1. بررسي فلور قارچي پنبه و تخم پنبه و گرد و غبار قابل استنشاق در كارخانجات پنبه پاك كني مازندران در سال 1371
  سيدرضا عقيلي، منوچهر عسگري
 2. بررسي و مقايسه آلودگي هاي باكتريال پيشابراه در زنان و مردان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر ساري
  سيدمهدي ميرمبيني، محمدرضا حق شناس
 3. نقش استافيلوكوكوس ساپروفيتيكوس و ساير استافيلوكوك هاي كوآگولاز منفي در ايجاد عفونت هاي دستگاه ادراري
  محترم نصرالهي
 4. بررسي وضعيت رواني-اجتماعي كودكان سنين دبستان مادران مبتلا به بيماري اسكيزوفرني از ديدگاه مراقبين آنها
  حميده عظيمي لولتي
 5. اندازه گيري ميزان سرب، كادميوم و كروم در 5 نوع ماهي پرمصرف درياي خزر
  محمد شكرزاده لموكي
 6. تهيه و تخليص آنزيم لاكتات دهيدروژناز از عضله قورباغه و جداسازي ايزوآنزيم هاي آن
  حسين اسكندري
 7. تاثير نيكوتين بر رفتار Jumping ناشي از نالوكسون در موش هاي وابسته به مرفين
  داوود فرزين، محمدرضا زرين دست
 8. مقايسه درمان جراحي و اشعه درماني در بيماران مبتلا به سرطان مري
  محمدصادق زماني، سيد عبدالله موسوي
 9. مشكلات بهداشتي نيترات در آب هاي آشاميدني (خطرات بهداشتي وجود نيترات در آب هاي آشاميدني)
  انوشيروان محسني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *