مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 6، شماره 13

 1. اثر مايع رحمي بر رشد و نمو جنين هاي مرحله قبل از لانه گزيني موش در محيط آزمايشگاه (In vitro)
  عباسعلي كريم پور، امير اسماعيل نژاد مقدم، احمد حسيني، مجتبي رضازاده، الهام علي آبادي
 2. تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دختر نسبت به بيماري تالاسمي و پيشگيري از آن
  فاطمه سال مه
 3. بررسي اختلالات قلبي-عروقي در بيماران همودياليزي شهرستان ساري
  سيف الله عبدي، اسدالله محسني، مرتضي آقاحسني
 4. بررسي سروصدا و اثرات آن بر شنوايي كارگران شركت زمزم گرگان
  محمدعلي قاجار
 5. بررسي تغيير فاكتورهاي كمپلمان (C4وC3) بعد از انفاركتوس ميوكارد
  ابوالقاسم عجمي، احمد مسعود، ايرج ناظري
 6. مكانيسم مقاومت به حشره كش هاي ددت و پرمترين در آنوفل استفنسي
  (Culicidae; Diptera) سوش بندرعباس

  احمدعلي عنايتي، حسين لدني
 7. بررسي ميزان آگاهي هاي بهداشتي دانش آموزان سال چهارم دبيرستان هاي دخترانه شهرستان رودسر
  رضاعلي محمدپور تهمتن
 8. ترومبوز تحت حاد استنت و مروري بر فرضيات
  سيف الله عبدي
 9. رحم دوتايي همراه با همي واژن مسدود
  ميترا آرام