مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 13، شماره 41

 1. شناسايي و تعيين مقدار فنل گليكوزيد آربوتين در برگ گياه Pyrus Boissieriana Buhse به دو روش HPLC و اسپكتروفتومتري
  محمد آزادبخت، محمد رمضاني، مريم جهرمي مقدم
 2. همه گيري شناسي اختلالات روانپزشكي در استان مازندران (سال 1380)
  محمدرضا محمدي، سيدعباس باقري يزدي، مهدي رهگذر، بيتا مسگرپور، فريبا بريماني، سيدكبري طاهري، شقايق ملك زاده
 3. بررسي تاثير عسل بر بهبودي زخم ايجاد شده در معده موش آزمايشگاهي
  ژيلا ترابي زاده، سيدمحمد محسني مهران
 4. مقايسه نتايج زودرس آنژيوپلاستي عروق كرونر در Chronic total occlusion با و بدون وجود Bridging collateral vessels
  علي قائميان، فريبا هندسي، يدالله رستگاري، مسعود قاسمي، كيوان يوسف نژاد، ساسان طبيبان
 5. بررسي آنتي بادي ضد فسفوليپيد در سكته هاي مغزي بالغين جوان
  محمد زارع، محمد سعادت نيا، ساسان حقيقي
 6. تعيين كفايت دياليز در بيماران بخش دياليز بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان ساري، سال 1379
  ام البنين تازيكي، زهرا كاشي
 7. تا چه اندازه در برنامه كشوري پيشگيري از تالاسمي ماژور در دانشگاه علوم پزشكي مازندران (81-1371) موفق بوده ايم؟
  مهرنوش كوثريان، علي اخوتيان، فرهنگ بابامحمودي
 8. تاثير آموزش هاي تغذيه و بهداشت به زنان عشايري در سلامت ايل و نقش زنان عشايري در گسترش فرهنگ تغذيه و بهداشت
  موسي صالحي، مسعود كيمياگر، محمد شهبازي، علي اصغر كلاهي، يدالله محرابي
 9. بررسي مقايسه اي مهارت هاي معناشناختي در پسران مبتلا به سندرم داون با پسران داراي نارسايي ذهني غير سندرم داون
  زهرا افتخاري
 10. بررسي تاثير عوامل محيطي بر وضعيت بايگاني پرونده هاي پزشكي در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1380
  كبري عليگلبندي، آزيتا بالا غفاري، حسن صياميان، قربان علي دماوندي، بيژن شعبانخاني
 11. مطالعه نقش اسيد فوليك در كاهش ناهنجاري هاي تكويني ناشي از فني توئين و فنوباربيتال در جنين هاي موش
  صغري بهمن پور، منوچهر عدالت جو، طاهره طلائي، الهام علي آبادي
 12. بررسي مقايسه اي برخي از اختلالات رواني در كودكان 7 تا 12 ساله شاهد، محروم از پدر، جانباز و عادي شهرستان چالوس
  شهربانو قهاري، اميرهوشنگ مهريار، بهروز بيرشك
 13. بررسي شيوع ديابت حاملگي در جامعه شهري شاهرود در سال 79-1378
  مريم كشاورز
 14. بررسي شاخص هاي بهداشت محيط مدارس (فضاهاي آموزشي) در روستاهاي استان مازندران (1382)
  بيژن شعبانخاني، فاطمه عبدالهي
 15. گزارش يك مورد كودك آزاري شديد جسمي در شيرخوار 4 ماهه
  نعيمه نخجواني