مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 12، شماره 37

 1. بكارگيري تكنيك استريولوژي در اثبات سميت كليوي القاء شده توسط ماده ضد سرطان سيس پلاتين با بررسي پارامترهاي حجمي در موش صحرايي نر
  شهلا ظهيري، عبدالرحمن دزفوليان، محمدرضا پنجه شاهين، محمد حيات مبيني، فرزانه دهقاني
 2. بررسي ميزان حذف كادميوم از آب به وسيله كربن فعال دانه‌ اي‌ (GAC)
  رمضانعلي ديانتي تيلكي، سيمين ناصري، سيدمحمود شريعت
 3. نقش ويروس ‌هاي سن سيشيال تنفسي و آنفلوآنزا در عفونت ‌هاي حاد مجاري تنفسي تحتاني كودكان استان مازندران در سال 1381
  محمدجعفر صفار، فرشاد نقش وار، احسان علايي
 4. مقايسه نيازهاي رواني‌-‌اجتماعي والدين دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني، تالاسمي و عادي مقطع ابتدايي در شهرستان ساري
  سيدحمزه حسيني، حسين رضازاده
 5. بررسي نتايج اوليه ترميم هيپوسپادياس با روش TIP در بيمارستان مركز طبي كودكان و بهرامي طي سال ‌هاي 80-1379
  سيد عبدالله موسوي
 6. بررسي تاثير آموزش قاطعيت بر ميزان اضطراب تحصيلي دانش آموزان
  قهرمان محمودي عالمي، يدالله جنتي، سيدافشين شروفي، محمدعلي حيدري گرجي، هدايت جعفري
 7. بررسي ميزان استفاده از انواع روش ‌هاي پيشگيري از بارداري و نگرش زنان ازدواج كرده زير 25 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني غرب استان مازندران نسبت به تنظيم خانواده در سال 1380
  سهيلا نظرپور، حسن عظيمي
 8. بررسي نشانه‌ هاي درد در نوزادان بستري در بخش ‌هاي نوزادان بيمارستان ‌هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان
  فاطمه چراغي، فرشيد شمسائي
 9. بررسي وجود آنتي بادي كارديوليپين در بيماران دچار حوادث حاد ايسكمي قلبي
  علي قائميان، ويدا نثار حسيني، مريم مبيني، ابوالقاسم عجمي
 10. بررسي ديدگاه‌ هاي مردان عشاير شهرستان بيرجند نسبت به تنظيم خانواده بر اساس الگوي قصد رفتاري (1380)
  محمدرضا ميري، فروغ شفيعي، عليرضا حيدرنيا، انوشيروان كاظم نژاد
 11. گزارش يك مورد آدنوم غدد سرومن
  ميرمحمد جلالي
 12. ادم ريه با فشار منفي (گزارش 5 مورد)
  ابراهيم نصيري، محمدرضا خواجوي، يوسف مرتضوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *