مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 11، شماره 33

 1. بررسي اثر و مكانيسم هاي اوپيوييدي و دوپامينرژيك دكسترومتورفان بر پاسخ درد ايجاد شده با اسيد استيك در موش ها با استفاده از تست Writhing شكمي
  داوود فرزين،‌ خاطره سورتجي
 2. تاثير پردنيزولون در جذب مايع گوش مياني
  محمدجعفر صفار، حسين نيلي، مهرنوش كوثريان، محمد اصفهاني، مجيد كثيري، عليرضا خليليان
 3. بررسي اثرات هيستولوژيك ميدان الكترومغناطيسي بر مخچه رت
  مجيد كاتبي، منصوره سليماني، فرشته طالب پور اميري، امير اسماعيل نژاد مقدم
 4. بررسي اثر ضد افسردگي قطره گل سرخ (Rosa Damascena) در موش‌ هاي آزمايشگاهي (مطالعه تجربي بي‌ خبر با گروه شاهد)
  مهران ضرغامي، داوود فرزين، كيوان باقري
 5. بررسي يافته‌ هاي سونوگرافي داپلر عروق كاروتيد اكستراكرانيال بيماران مبتلا به سكته مغزي (Anterior circulation) بر اساس محدوده گرفتاري در سي تي اسكن
  علي حميدي، خديجه بخت آور، شهرام اخلاق پور
 6. ارزيابي متغيرهاي تست ورزش در تشخيص و پيشگويي شدت بيماري عروق كرونر به روش تحليل مميزي
  رضاعلي محمدپور تهمتن، غلامرضا بابايي، محمود محمودي، عزيزالله معمارياني، اسدالله محسني
 7. ارزيابي كودكان مبتلا به تب مالت در دو مركز طبي كودكان تهران و بيمارستان كودكان اميركلا بابل از سال 1374 تا 1378
  رحيم سواد كوهي، احمد سيادتي، اسماعيل ذوقي
 8. بررسي ارزش سونوگرافي داپلر در تشخيص رد پيوند كليه
  سيديعقوب سخايي، خديجه بخت آور، شهرام اخلاق پور
 9. سنجش پاسخ ايمني نوزادان به تزريق داخل جلدي با دوز پايين واكسن هپاتيت B
  محمدجعفر صفار، مهرنوش كوثريان، حميد محمد جعفري
 10. بررسي مسير مراجعه مبتلايان به اختلالات روانپزشكي در اولين مراجعه به مركز اعصاب و روان زارع ساري در سال 80-1379
  عباس مسعودزاده، عليرضا خليليان، عليرضا سفيدچيان
 11. تب با منشاء ناشناخته در كودكان تهراني
  پرويز قدم لي