مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران « دوره 11، شماره 31

 1. بررسي وضعيت ايمني سرخجه زنان در سن بارداري استان مازندران در سال هاي 79-1378
  محمدجعفر صفار، ابوالقاسم عجمي، فاطمه پورفاطمي
 2. نقش گياه تيره زنبق در دفع باكتري ها از فاضلاب در سيستم وتلند مصنوعي زير سطحي
  ذبيح الله يوسفي، عليرضا مصداقي نيا، منصور غياث الدين، سيمين ناصري، مريم شكري، انوشيروان محسني، فروغ واعظي
 3. بررسي اثرات تراتوژنيك ازدياد ويتامين A در تكامل اندام ها در جنين موش
  نورالله رضايي، سيد محمدباقر هاشمي، عليرضا خليليان، امير اسماعيل نژاد مقدم
 4. شناسايي گليكوزيدهاي قلبي گونه ديژيتال ايران به روش HPLC
  محمد آزادبخت، نصرالله قاسمي دهكردي
 5. مقايسه اثر اينسترومنتيشن با دو روش مختلف بر قطر كانال و عاج باقيمانده در محدوده فضاي Post room ريشه اصلي دندان هاي مولر
  سعيد عسگري
 6. بررسي فراواني پركاري تيروييد همراه با فلج دوره اي هيپوكالميك در مراجعين به بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در سال هاي 78-1377
  حميدرضا ذاكري، عذرا اخي
 7. بررسي اثر پيروات، لاكتات و گلوكز در رشد و نمو جنين هاي موش در محيط آزمايشگاه در مرحله قبل از لانه گزيني
  امير اسماعيل نژاد مقدم، عباسعلي كريمپور ملكشاه
 8. درمان سنگ هاي حالب در اطفال با استفاده از يورتروسكوپي و پنوماتيك ليتوتريپسي
  مهدي يونسي رستمي، حسن احمدنيا
 9. بررسي سرولوژي توكسوپلاسموزيس در خانم هاي معرفي شده جهت انجام آزمايشات قبل از ازدواج در استان مازندران در سال 1378
  ابوالقاسم عجمي، مهدي شريف، محمدجعفر صفار، هاجر ضيايي
 10. شيوع كوررنگي در دانش آموزان ابتدايي شهرستان ساري در سال 1379
  اسدالله فرخ فر
 11. مهار خيز ناشي از سوختگي يا كاراگينين توسط تري فلوئوپرازين و تيودي فنيل آميد كلرايد در رت
  محمد خاكساري، علي خوش باطن
 12. كارآزمايي باليني تاثير فونوفروزيس در درمان بيماران مبتلا به CTS
  بهروز توانا، حميدرضا تقوي، عليرضا خليليان، مريم حيدري، روانبخش اسماعيلي
 13. گزارش يك مورد سندرم آپرت
  مريم نخشب، فريدون مجتهدزاده، فاطمه پورفاطمي
 14. گزارش يك مورد آلكاپتونوري (Alkaptonuria)
  ژيلا ترابي زاده، فرشاد نقش وار، اميد عماديان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *