مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 1، شماره 1

 1. ولوج روح
  منيره جهانيان
 2. درمان نگه دارنده پره اكلامپسي شديد دور از ترم و گزارش مواردي از آن از بخش زنان بيمارستان امام رضا (ع) مشهد
  منيره جهانيان
 3. نقش باكتري كلاميديا تراكوماتيس در ايجاد ناباروري
  منصور امين، محمدجواد كجباف
 4. بررسي ميزان تولد نوزادان كم وزن و عوامل موثر بر آن در مراكز بهداشتي-درماني و بيمارستان هاي شهر اهواز در سال هاي 75-1374
  رضا اماني
 5. بررسي و مقايسه دو روش يك دوز و چند دوز مترونيدازول در درمان و عود واژينوزيس باكتريايي
  زهرا افتخار، طيبه ضيايي، غلامرضا بابايي، فاطمه رحيمي شعرباف
 6. بررسي ارتباط هورمون درماني جانشيني در منوپوز و آندروژن هاي آدرنال سرم با بروز سرطان پستان، 76-1373
  منيره پورجواد
 7. بررسي فراواني زايمان طبيعي، سزارين و علل آن در مراكز درماني دولتي و خصوصي استان خراسان، 1377
  افشاري صالح، فاطمه دستفان، احترام السادات وزيري، سيده اعظم تشكري هاشمي
 8. بررسي مقايسه اي تاثير ژل ليدوكائين 2% و ليدوكائين تزريقي 2% بر شدت درد ناحيه پرينه به هنگام اپي زيوتومي و بعد از آن در خانم هاي نخست زا شهرستان خرم آباد، 77-1376
  قدسيه سيدي علوي، معصومه كردي، فاطمه ياري
 9. شيوع باكتريال واژينوزيس در زايمان هاي زودرس و مقايسه آن با زايمان هاي ترم
  معصومه ميرتيموري، رامش شفيقي شهري، فيروزه شفيقي شهري
 10. بررسي شيوع جفت كم وزن مراجعين به زايشگاه بيمارستان قائم مشهد، 77-1376
  زهره يوسفي، الهام حسيني
 11. مقايسه عوارض زودرس پس از عمل مخروط برداري دهانه رحم با دو روش چاقوي سرد و لوپ
  شيرين نيرومنش، سيما قاسم زاده، الهام شكيبازاده
 12. گزارش يك مورد نادر سندرم تحريك بيش از حد تخمدان (OHSS) به دنبال مول هيداتيفرم
  عاليه ترابي زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *