مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 6، شماره 2

 1. بررسي ميزان بروز عوارض ناشي از هيستروسكوپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رسول اكرم (ص) تهران در سال 1380
  الهه سريري، مرضيه مشعوف رودسري
 2. مقايسه اثرات HCG و سولفات منيزيم در پيشگيري از زايمان زودرس
  ناهيد لرزاده، افسانه دهنوري، مرضيه مومن نسب
 3. بررسي علل ترومبوز وريدهاي عمقي DVT در خانم ها در بيمارستان امام رضا (ع) مشهد، 82-1380
  محمود ابراهيمي، علي اصغر دادگر، سيدجواد حسيني نژاد
 4. تعيين فراواني مول مقاوم در مبتلايان به بيماري هاي ترفوبلاستيك بارداري
  زهره يوسفي، فاطمه همايي، زهرا نجاتي شرف الدين
 5. بررسي عواقب جنيني و نوزادي در زنان مبتلا به مسموميت حاملگي تكراري در مقايسه با مسموميت حاملگي نخست زا
  صديقه آيتي، فاطمه وحيد رودسري، زهره يوسفي رودسري، وحيده فربودي، نرگس ستونه
 6. كارآزمايي باليني مقايسه عوارض لاپاروسكوپي با سوزن ورس و عوارض لاپاروسكوپي با تروكار مستقيم در زنان مراجعه كننده به دپارتمان زنان بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
  منيره عشوري، مهدي يداله زاده، مريم حسين نژاد يزدي، نغمه منصوري بروجني
 7. ارتباط ارتفاع رحم و سن حاملگي در زنان باردار 18 تا 34 هفته در شهرستان همدان
  مليحه عرب، ناهيد رادنيا، لوئيز رسولي
 8. بررسي علل پايين بودن كيفيت غربالگري سرطان سرويكس در نظام خدمات بهداشتي درماني استان همدان در سال 1379
  مرضيه ستويي فريماني، ناهيد انواري
 9. مقايسه IUD گذاري بلافاصله بعد از زايمان با و بدون دنباله اضافي
  عطيه منصوري، مهناز شاديان
 10. بررسي ميزان بروز ناهنجاري هاي مادرزادي و ارتباط ناهنجاري با عوامل فردي و اجتماعي-خانوادگي در نوزادان متولد شده در بيمارستان هاي استان گلستان در سال 1379
  محبوبه قرباني، نسرين پارسيان، محمود محمودي، شمس الملوك جلال منش
 11. مقايسه دو روش نمونه برداري آندومتر با كورت نواك و ديلاتاسيون كورتاژ در خونريزي هاي غير طبيعي رحم
  معصومه فلاحيان، فريال نصيري
 12. نگاهي به استروژن هاي گياهي
  عاليه ترابي زاده، عليرضا فلاحي
 13. افق هاي جديد در پيشگيري از انتقال پري ناتال هپاتيت B
  حميدرضا سيما، ناهيد رضوي سطوتي، منيره پورجواد، پيمان اديبي
 14. اثر لانولين در درمان شقاق پستان
  Mohammad Zadeh A, Farhat A.Sh, Esmaeili H, Ramazani M