مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله زنان‏، مامائي و نازائي ايران « دوره 7، شماره 2

 1. مقايسه تاثير شياف واژينال و تزريق وريدي پروستاگلاندين E2 در سقط هاي فراموش شده در سه ماهه اول بارداري در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان در سال هاي 82-1381
  زهرا علامه، الهام نقشينه
 2. اثر دوز كم بوپيواكائين به علاوه فنتانيل بر روي هموديناميك، تهوع و استفراغ به دنبال بيحسي نخاعي در سزارين
  مهين سيدحجازي، الهه مدارك، سوسن رسولي
 3. سه بار حاملگي و زايمان طبيعي متعاقب هيستركتومي پارسيل و شيمي درماني در كوريوكارسينوماي جفتي متاستاتيك به ريه: گزارش يك مورد
  فاطمه همايي، زهره يوسفي، مريم ميرپور
 4. مقايسه اثر متيل پردنيزولون و پرومتازين در درمان تهوع و استفراغ شديد بارداري، 81-1380
  نيره خادم، طوبي فرازمند
 5. بررسي خصوصيات دموگرافيك، علائم باليني، نتايج آزمايشگاهي و سير بيماري در بيماران اكلامپسي بستري در دو بيمارستان اصلي شهر كرمان، 82-1379
  زهرا كاميابي، مريم ميرزايي، فاطمه عزيزيان
 6. تاثير سن حاملگي در زمان شروع مراقبت هاي دوران بارداري بر بروز ناهنجاري هاي مادرزادي در نوزادان مادران مبتلا به ديابت وابسته به انسولين مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت خراسان، 83-1379
  فريده اخلاقي
 7. بررسي عوارض مادري و نوزادي در خانم هاي حامله مبتلا به ITP بر اساس روش هاي ختم حاملگي در مراكز درماني شهر اصفهان
  مينو موحدي، محمود سعيدي، مژده قاسمي، فيروزه قاسميان
 8. بررسي انتخاب روش زايمان و علل آن از ديدگاه بيماران مراجعه كننده به مراكز درماني شهر سمنان، نيمسال اول 1383
  صنم مرادان
 9. اپيدميولوژي دوقلو زايي در بيمارستان هاي معتضدي كرمانشاه در طي سال هاي 79-1377
  مظفر خزاعي، حسين صالحي
 10. مقايسه نتايج سونوگرافي مهبلي و گزارش آسيب شناسي در خونريزي هاي غير طبيعي رحمي در مراحل قبل و بعد از يائسگي در 100 زن مراجعه كننده به درمانگاه زنان بيمارستان قائم (عج) از فروردين 1380 لغايت فروردين 1381
  نفيسه ثقفي
 11. اثر كمخوني قبل و حين پرتودرماني در پيش آگهي بيماران با سرطان دهانه رحم
  زهره يوسفي، فرزاد گنجي خبيري
 12. گزارش يك مورد هيپوتوني نوزاد به علت پسودوكولين استراز غير طبيعي بعد از عمل سزارين
  محمد ركن، صنم مرادان
 13. عوامل موثر در باز شدن كامل جدار شكم در اعمال جراحي شكمي
  محمد قائمي، منيره پورجواد
 14. مطالعه 7 ساله در خانم هاي حامله با بيماري هاي قلبي عروقي
  علي اصغر دادگر، منيره پورجواد
 15. مقايسه بي خطري و موثر بودن تغذيه زودرس پس از عمل هيستركتومي شكمي
  فاطمه توسلي، عليرضا توسلي، فاطمه وحيد رودسري
 16. گزارش يك مورد حاملگي هتروتوپيك
  فاطمه وحيد رودسري