مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي مشهد « دوره 43، شماره 70

 1. مطالعه تغييرات ليپوپروتئيني در بيماران با پيوند كليه
  محمدجواد مجاهدي، فروغ جوادي، عطاالله بهروز اقدم، حميد كارگر
 2. ارزيابي دز جذبي اعضا و دز موثر بيماران در پرتونگاري هاي قفسه صدري در بيمارستان قائم (عج) مشهد
  محسن حاجي زاده صفار، محمدتقي بحريني طوسي، ناهيد قره آغاجي
 3. مقايسه فروكتوزآمين و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي ناوابسته به انسولين
  مسعود اميني، بهجت مويدي، مسعود آني، سارنگ يونسي، مهرداد حسين پور
 4. بررسي نتايج عمل جراحي كاتاراكت به همراه لنز مصنوعي داخل چشمي در بيماران جذامي
  اكبر درخشان
 5. پيشگيري از تشكيل چسبندگي داخل صفاقي به دنبال عمل جراحي با استفاده از تثبيت كننده ماست سل ها بدون تاثير سو بر روند طبيعي ترميم روده اي
  قدرت الله مداح، مصطفي مهرابي بهار، شيرين زهرا اميري شريفي
 6. بررسي غلظت هورمون هاي كورتيزول و كورتيكوتروپين در بيماران ديابتي
  بهزاد وكيلي، علي عبدي نژاد
 7. بررسي مقايسه اي تاثير آموزش تغيير شيوه زندگي و مصرف قرص سوكرالفيت بر سوزش زير جناغ سينه زنان باردار
  علي مختاري فر، مهناز اكبري كامراني، پروين سالاري، رضا مظلوم
 8. بررسي كميت و كيفيت آموزشي گزارش صبحگاهي
  احمد خسروي، اكبر درخشان
 9. اندازه گيري شدت تابش اشعه ماوراي بنفش در فصول بهار و تابستان و پاييز در شهر مشهد براي به دست آوردن روشي عملي در استفاده از اشعه ماوراي بنفش در درماتولوژي
  مسعود ملكي، سيدمحسن جوادي
 10. نتايج درازمدت درمان بلفارواسپاسم با توكسين بوتولينوم تيپ A
  محمدرضا نجفي
 11. بي اختياري استرسي ادراري در خانم ها و درمان آن به روش No-incision urethropexy: گزارش موارد انجام شده سه ساله آن
  محمدرضا دارابي، مليحه كشوري
 12. نقش آنتي اسپرم آنتي بادي در ناباروري
  رحيم تقوي، حميدرضا قرباني
 13. مطالعه فراواني افسردگي و رابطه آن با متغيرهاي جمعيت شناختي، تحصيلي و عوامل استرس زا در دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد
  ابراهيم عبدالهيان، محمدرضا سرگلزايي
 14. بررسي پنج ساله بيماران مبتلا به پيچش بيضه و پيچش ضمايم بيضه، 76-1372
  رضا مهدوي، حميد قرباني
 15. بررسي اتومايكوزيس در شمال غرب ايران، 78-1374
  صمد غياثي
 16. تعيين منحني وزن و قد كودكان شيرخوار (كمتر از 2 سال) شهرستان كاشان در سال 1377
  احمد ارشادي، نادر ممتازمنش، حسن افضلي، الهه ملكان راد
 17. پژوهشي در تاييد اثرات درماني كلوميفن سيترات و پردنيزولون توام در درمان عدم تخمك گذاري مزمن و مقاوم به كلوميفن سيترات تنها
  احمد رحيمي، پريسا مقتدايي
 18. زنبور گزيدگي در چشم
  عباس كارگزار، بهزاد برازنده
 19. گزارش يك مورد ديسكسيون خودبخودي كرونر چپ
  مهدي حسن زاده، محمدحسن نظافتي، فرح فاني
 20. گزارش يك مورد نادر سندروم كليپل ترنونه
  غلامعلي معموري، احمد شاه فرهت، فائزه طالعي
 21. مطالعه بار اقتصادي اختلالات افسردگي براي بيمار و جامعه
  ابراهيم عبدالهيان، محسن سيدنوزادي، محمدرضا سرگلزايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *