مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي مشهد « دوره 41، شماره 61

 1. بررسي روش هاي تشخيصي عفونت هليكوباكترپيلوري در 80 مورد بيماران مبتلا به اولسر پپتيك و سوء هاضمه غير اولسري و مقايسه با گروه شاهد
  داوود شريفي، حسين سيدشبيري
 2. بررسي 10 ساله نوزادان مادران ديابتي در بخش نوزادان بيمارستان قائم (عج)، سال 75-1366
  غلامعلي معموري، فائزه طالعي
 3. بررسي تغييرات شبانه روزي وقوع انفاركتوس حاد ميوكارد
  مهدي حسن زاده، شيدا گل محمدزاده، مريم صالحيان
 4. بررسي ميزان طبيعي جلوآمدگي كره چشم و فاكتورهاي موثر بر آن در شهرستان مشهد، 1375
  حميد خاكشور، محمدحسين وليداد، رامين افشاري، محمدتقي شاكري
 5. بررسي اثرات الكل در دوران حاملگي بر دستگاه ادراري در حال تكامل جنين موش
  علي شمسا، مهدي جلالي
 6. درمان موفقيت آميز تعويض پلاسما (با حجم كم) در پانزده زن حامله شديدا مبتلا به ناسازگاري RH
  عباسعلي اميدي، سيما كدخدايان
 7. بررسي آينده نگر 410 بيمار مبتلا به اوتيت ترشحي گوش مياني
  مسعود نقيب زاده
 8. بررسي بروز و علل مساعد كننده عفونت هاي بعد از سزارين در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر مشهد
  سيده افسر شرفي، معصومه كردي، الهه خالونظري
 9. بررسي ميزان آگاهي مادران از اهميت و روش هاي پيشگيري كم خوني فقرآهن
  محسن جعفرزاده، رحيم وكيلي
 10. تاثير وضعيت مادر در طي زايمان بر طول مراحل زايماني، 1375
  منيره پورجواد
 11. بررسي HLA كلاس دو در بيماران ديابت وابسته به انسولين
  هوشنگ رفعت پناه، مجتبي جعفري، فريد، برادران، رجبيان، فياض
 12. آبسه اپي دورال نخاع: بررسي 12 ساله و گزارش موارد
  عليرضا بيرجندي، محمدرضا احصايي
 13. درمان سندرم كوشينگ با كتوكنازول در جريان حاملگي: گزارش يك مورد
  زهره موسوي، محمدحسن خزاعي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *