مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 11، شماره 18

 1. ارزيابي خواص آنتي اكسيدان 28 مورد از گياهان دارويي ايران
  اصغر زربان، محمد ملكانه، محمد حسن پور، محمدتقي نجاري، محسن آباد
 2. مقايسه عمل دريچه آئورت به دو روش استرنوتومي مياني و استرنوتومي محدود
  مراد هاشمزهي، عباس افراسيابي راد
 3. بررسي عوامل مرتبط با هيرسوتيسم
  رضا قادري، غلامرضا شريف زاده، پرستو جوانبخت
 4. بررسي عوارض گزارش شده متعاقب واكسيناسيون همگاني سرخك و سرخجه در شهرستان بيرجند، سال 1382
  زهره آذركار، فاطمه طاهري، غلامرضا شريف زاده
 5. شيوع حاملگي ناخواسته و رابطه آن با وزن نوزاد در قزوين
  هما بيات، سعيد آصف زاده
 6. تاثير آسپرين در خونريزي پس از عمل جراحي عروق كرونر
  اسداله ميرزايي
 7. بررسي تاثير كپسول نرم مرزه ® Lomex در درمان اسهال نوع I
  عليرضا شريف، محسن كاشانيان، رضا بخردي، مهدي دارابي، حسين اكبري
 8. گزارش مورد: كيست هيداتيك جدار قدامي بطن چپ با گسترش به سپتوم بين دو بطن
  اسداله ميرزايي، بهروز متحدي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *