مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 10، شماره 16

 1. بررسي تاثير دانه گياه شنبليله بر بيماري ديابت در محيط آزمايشگاهي
  محمدرضا نيكروش، مهدي جلالي
 2. دانش يابي در پايگاه هاي داده ها
  زكيه پيري، سعيد آصف زاده
 3. بررسي علل مرگ و مير در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند، سال 1382
  طوبي كاظمي، غلامرضا شريف زاده
 4. روند تغييرات تركيبات قندي در سطح اپيتليوم رحم در حين لانه گزيني
  طاهره طلايي خوزاني، طاهره اسماعيل پور، صغرا بهمن پور، سعيد كربلايي دوست
 5. خطر تماس با سوزن هاي آلوده و ارتباط آن با پوشاندن سوزن ها
  طيبه ميرزايي، علي راوري
 6. شيوع آنتروبيازيس در كودكان 6-1 ساله مهد كودك هاي شهر بيرجند
  زهرا فرج زاده، گلناز فروغ عامري
 7. ارتباط خس خس سينه با اگزما و رينيت آلرژيك
  سيد غلامرضا مرتضوي مقدم، سيد عليرضا سعادتجو
 8. گزارش مورد سندرم واكترل در نوزاد دو روزه
  فرخ سيلانيان طوسي، فاطمه ناصري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *