مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 7، شماره 12

 1. نرموگرام فشار خون در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان بيرجند
  آزيتا فشاركي نيا، فاطمه طاهري، سيد عليرضا سعادتجو
 2. همه گيرشناسي مسموميت هاي اتفاقي در مسمومين مراجعه كننده به دو مركز درماني-آموزشي بيرجند، سال 1379
  سيد غلامرضا مرتضوي مقدم، سيد عليرضا سعادتجو، سيدكاظم اوليائي
 3. مونيتورينگ سيگنال هاي ميكروآمبولي مغزي در بيماران با دريچه مصنوعي قلب
  كاويان قندهاري، سيدعلي ذوالفقاري، مجيد جعفرنژاد، حميدرضا مشرقي مقدم، سيده طوبي كاظمي
 4. برآورد ارزش اخباري مثبت تشخيص باليني پزشكان اورژانس كرمان، 1380
  پروين برهاني، عليرضا ظهور
 5. به حداقل رساندن عوامل مخرب آلرژن با تغيير در شرايط عصاره گيري از گرده گياه زعفران
  شيما تولائي، مجتبي سنكيان، هومن كاغذيان، عبدالرضا وارسته
 6. بررسي ميزان موفقيت پيگيري ها در افراد ناقل ويروس هپاتيت B
  سيد غلامرضا مرتضوي مقدم، سيد عليرضا سعادتجو
 7. جايگاه پزشكي جايگزين در ارائه خدمات درماني در شهر اصفهان در سال 1379
  احمدرضا زماني، مرتضي مهديزاده، زهرا يكتا
 8. مقايسه وزن و قد كودكان 12-7 ساله مدارس شهر بيرجند با مقادير مرجع مركز آمارهاي بهداشتي (NCHS)
  فاطمه طاهري، آزيتا فشاركي نيا، سيد عليرضا سعادتجو
 9. مقايسه اضطراب و پرخاشگري در نوجوانان 12-19 سال خانواده هاي گسسته و پيوسته
  سيما كاهني، محسن حسن آبادي، سيد عليرضا سعادتجو
 10. ارتباط بين وضعيت تنفسي و خلقي بيماران مبتلا به بيماري مزمن انسدادي ريه، شهر بيرجند
  احمد نصيري، حسن ناوي پور، فضل اله احمدي