مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند « دوره 4، شماره 10-11

 1. تغييرات شيميايي سطح سلول هاي مهاجر در خلال تكامل جنين
  عليرضا فاضل، مهرداد فارسي
 2. بررسي شيوع حاملين HBsAg در زندانيان شهرستان بيرجند
  آزاده ابراهيم زاده، غضنفر فروزانفر، هادي اخباري
 3. گزارش معرفي 6 مورد اكتودرمال ديسپلازي
  كاظم مستوفي، فخرالزمان پزشك پور، رابعه فيضي
 4. بررسي استريولوژيك رابطه گسترش بسترهاي عروقي و تكامل قشر مغز در دوران پس از تولد
  محمدرضا نيك روش، مرتضي بهنام رسولي
 5. بررسي دندان هاي پوسيده، كشيده شده و ترميم شده دانش آموزان 12 ساله مشغول به تحصيل در مدارس راهنمايي بيرجند، 1375
  غضنفر فروزانفر، ويدا احمدي پيما، محسن حسن آبادي، شهرزاد خياطان
 6. اختلالات تخمدان در سندرم مقاومت به انسولين و معرفي يك مورد آن
  رابعه فيضي، پرويز اظهري، رضا رجبيان
 7. بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي و پرستاري و كاركنان بهداشتي درماني نسبت به راه هاي انتقال هپاتيت B
  محمدرضا رضواني، سيد عليرضا سعادتجو، محسن حسن آبادي، شكوفه اعتصام
 8. بررسي تاثير آنتاگونيست گيرنده H2 (سايمتيدين) روي هموگرام در موش هاي صحرايي نر بالغ (Rat)
  عليرضا اميرآبادي زاده
 9. معرفي يك مورد درماتوميوزيت با تظاهر پوستي غير معمول
  فرهاد حيدريان، جواد اسلامي
 10. بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان متاهل مراجعه كننده به مراكز بهداشتي بيرجند نسبت به روش مگسترون (DMPA)
  محمدرضا ميري، ميترا مودي، طاهره سوركي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *