مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان « دوره 6، شماره 3

 1. جايگاه پژوهش در نظام ارائه خدمات بهداشتي
  آبتين حيدرزاده
 2. تعيين حجم نمونه در كارآزمايي هاي باليني بر اساس تخمين واريانس از مطالعات اوليه محدود
  بهرام سليماني، سقراط فقيه زاده، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم نژاد
 3. آلودگي هاي انگلي روده اي در كودكان روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت در شهرستان مباركه
  مهدي بقايي، پروين دانشور فرزانگان، مسيح ميرلوحي، محسن محمودي
 4. فراواني نسبي آلودگي به تريكومونيازيس در شهرستان اصفهان: سال 75-1374
  مهدي بقايي، زهرا معمارزاده
 5. استفاده از مواد منعقد كننده طبيعي بعنوان كمك منعقد كننده در فرايند تصفيه آب: يك مطالعه راهبر
  بيژن بينا، محمدرضا شاه منصوري، عليرضا چينايي
 6. بررسي جلبك هاي زاينده رود در ارتباط با آلودگي آب
  حسين پورمقدس، سعيد افشارزاده، محسن صنيعي
 7. مقدار نيترات و نيتريت در برخي از سبزيجات توليد شده در شهر اصفهان
  رمضانعلي جعفري، علي فرزان، احمد عزيززاده، ناصر غضنفرپور
 8. شيوع آلودگي با HBsAg و عوامل مرتبط با آن در جامعه شهري و روستايي: استان آذربايجان شرقي، 1376
  اكبر حسن زاده، كاظم محمد
 9. وضعيت تغذيه دانش آموزان مركز آموزشي شبانه روزي: ابابصير، اصفهان، 1377
  منصور رجايي، احمد عزيززاده، نرگس هوايي، رضوان كاظمي
 10. كارايي تانك ته نشيني سريع در عمليات تصفيه آب
  محمدرضا شاه منصوري، بيژن بينا، حميدرضا اروميه، حسن آذربايجاني، سيدحسين مرتضوي
 11. پايش شيوع گواتر و مقدار يد ادرار در دانش آموزان 8 تا 10 ساله: استان اصفهان، سال 1375
  فريدون عزيزي، ربابه شيخ الاسلام، مهدي هدايتي، پروين ميرميران، عصمت جمشيد بيگي، حسين دلشاد، يوسف علي افخم
 12. آلودگي هاي انگلي روده در كاركنان واحدهاي خدمات تغذيه مراكز پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، سال 1375)
  پروانه كتابي، شهلا شادزي، حسين ثمريان، زهرا محمدزاده
 13. تعيين ميزان تحرك و فراهمي زيستي فلزات سنگين ذرات آلاينده هواي شهر اصفهان
  اردشير كلانتري، مرتضي طالبي، بيژن بينا
 14. دوام حشره كش توكسافن در خاك
  سيدقوام ميرستاري
 15. غلظت سرب موجود در ادرار كاركنان جايگاه هاي تحويل بنزين
  سيدقوام ميرستاري
 16. جدا سازي و تشخيص قارچ كريپتوكوكوس نئوفورمنس از فضولات كبوتر خانه هاي اصفهان
  بهرام نصراصفهاني، شهلا شادزي، مصطفي چادگاني پور، نسرين ايلچي
 17. اثرات ميدان هاي الكترومغناطيسي بر سيستم خونساز افراد شاغل در پست هاي برق فشار قوي
  حسينعلي يوسفي، پروين نصيري، محمد رخشان، علي اكبر پورفتح الله
 18. ويژگي هاي جمعيتي و نظرات كارگران در مورد برنامه هاي تنظيم خانواده
  بهرام نصراصفهاني، فيروزه مصطفوي، محمدرضا حمدي، اكبر حسن زاده
 19. شرايط تعيين حجم كم نمونه در مطالعات متقاطع 2×2
  بهرام سليماني، سقراط فقيه زاده، انوشيروان كاظم نژاد، غلامرضا بابايي
 20. غلظت فلزات سنگين شيرابه زباله شهري و روش كاهش آنها
  عبدالرحيم پرورش، حسين موحديان، محمدعلي ززولي
 21. راندمان حذف كيست ژيارديا از آب توسط فيلترهاي نخي (Yarn wound) ساخت داخل كشور با استفاده از روش اصلاح شده شيب غلظت سوكروز
  محمدرضا شاه منصوري، حسينعلي يوسفي، حسين فرخ زاده
 22. سطح آنتي بادي بر عليه آنتي ژن سطحي ويروس هپاتيت B بدنبال واكسيناسيون بعد از يك دوره 6-5 ساله در كودكان تازه وارد به دبستان در شهرستان شهركرد
  كاميار مصطفوي زاده، حسن صالحي، رضا ايماني، محمدرضا حقايق
 23. فراواني برخي عوامل خطر شناخته شده در بيماران مبتلا به انسداد وريدي شبكيه: بررسي مقطعي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي چشم پزشكي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 79-1378
  سيد محمدحسن امامي، مژگان كريمي فر، مهران وثوقي، فرهاد فاضل
 24. دي ئيدرواپي آندروسترون و آزمون تحمل گلوكز خوراكي در زنان جوان
  مسعود اميني، محمود ناطقي، مهرداد حسين پور
 25. تاثير ويتامين C بر مت هموگلوبولينمي ناشي از تزريق نيترات نقره به صفاق خرگوش
  محمدعلي رجبي، سيدجواد آل داود
 26. اثر تحريكات الكتريكي پوستي بر دردهاي زايمان در خانم هاي نخست زا مراجعه كننده به بيمارستان شهيد بهشتي اصفهان در سال هاي 79-1377
  زهرا شهشهان، صديقه نصراصفهاني، عباسعلي پورمومني
 27. بررسي اثرات حاصل از افزودن كتامين به بوپيواكائين در بيهوشي اكسترادورال
  ريحانك طلاكوب، خسرو نقيبي، حجازيان
 28. اثرات ضد درد بيحسي مداوم بين دنده اي و بيحسي مداوم اپيدورال توراسيك در اعمال جراحي قفسه سينه: مقايسه بوپيواكائين با ماركائين
  علي غفوري، محمود سقايي
 29. كمبود عنصر روي در كودكان مبتلا به پنوموني
  جمال فقيهي نيا، مهين هاشمي پور، حميد رحيمي حاجي آبادي
 30. عبور لوله معده از دريچه پيلور: استفاده همزمان از طول مناسب لوله معده، متوكلوپراميد و وضعيت خوابيده روي دست راست
  محمدرضا كوثري، مسيح صبوري، سيدمحمود نوريان
 31. اثربخشي تركيب دارويي (گلوكز، انسولين، پتاسيم و منيزيوم) همراه با ترومبوليتيك تراپي بر مرگ و مير بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد
  محمد گرك يراقي، مژگان كيانجو، مژگان مرتضوي، نضال صراف زادگان، حسن شميراني، منصور شهپريان
 32. بررسي فراواني نسبي اروژن دنداني در صنف باطريساز شهر اصفهان
  سيدمصطفي موسوي نسب، محمدرضا آداودي، مهدي عباسي
 33. استئوتومي پروكسيمال تيبيا بدون فيكساسيون داخلي يا خارجي
  خليل اله ناظم، ابوالقاسم زارع زاده، مجيد ضيائي راد
 34. تغييرات ساختار چربي هاي سرم در مصرف كوتاه مدت لپتين: مطالعه حيواني در خرگوش
  مهرآفرين فشاركي
 35. مقايسه مايعات هيپرتونيك و هيپرانكوتيك در احياي شوك هموراژيك كنترل شده: مطالعه تجربي بر روي مدل هاي حيواني با فشارخون طبيعي و فشارخون بالا
  مهدي نعمت بخش، مژگان نصري فر، سيدحسين ثمريان
 36. معرفي يك مورد تومور جزاير پانكراس (انسولينوما)
  محمود سعيدي
 37. اختلالات گفتار و زبان بيماران CVA و مقايسه آنها با شواهد CT scan مغز در دوران بستري در بيمارستان
  احمد چيت ساز، سيد احمدرضا خاتون آبادي
 38. سندرم مرالژيا پارستتيكا ناشي از آنژيوگرافي عروق كرونر
  سيدجلال ضيايي
 39. فراواني يافته هاي غير طبيعي Blink reflex در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس: بيماران مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا (س)، سال 79-1378
  مسعود اعتمادي فر، مصطفي شيرزادي، محمدرضا نجفي، مظفر حسيني نژاد
 40. زايمان بدون درد (نامه به سردبير)
  علي اكبر طاهريان