مقالات بر حسب مجله

 • بررسي تاثير رطوبت بر خصوصيات پرس پذيري گرانول هاي استامينوفن و مقايسه آن با تاثير پلاستي سايزرها
  هادي افراسيابي، فاطمه صادقي، احمد فيروزپور
 • بررسي زير جمعيت هاي لنفوسيتي و رسپتور اينترلوكين 2 در خون محيطي بيماران مبتلا به سل ريوي خلط مثبت قبل از درمان
  شكور اميدي، علي سرشاد، عبدالباقي، فريده خسروي، احمد مسعود، احسان كاظم نژاد
 • اثر ضد تشنجي برگ و دانه گياه نوروزك در موش
  حسين حسين زاده، جواد عرب ثانوي
 • بررسي تاثير تركيب مايع تركننده برروي خصوصيات گرانول ها و قرص هاي ماتريكسي هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و پروپرانولول هيدروكلرايد تهيه شده به روش گرانولاسيون مرطوب
  فاطمه صادقي، مريم بخشي زاده
 • ارزيابي آثار روزه ماه رمضان بر زيرگروه هاي لنفوسيتي سيستم ايمني اختصاصي انسان در پيگيري دو ساله
  محمود محمودي، سيد عبدالرحيم رضائي، مريم راستين، سيدرضا مظلوم، محمدرضا رضائي فرد
 • جداسازي آنتي ژن هاي قابل استخراج هسته (ENA) جهت طراحي كيت ENA-DID و تعيين اعتبار آن در ارزيابي بيماري هاي روماتيسمي منتشر
  نفيسه طلائي، حسن برادران، عبدالرضا وارسته، محمود محمودي، مسعود ثقفي، سيد عبدالرحيم رضائي، فرخ رحيم زاده عبدي