مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني قزوين « دوره 10، شماره 39

 1. تاثير تغييرات ماده پردازش و زمان هاي مختلف تابش بر دانسيته فيلم هاي داخل دهاني Dentus M2 و Ektaspeed
  آناهيتا مرامي، فريد قطبي
 2. بررسي طولي رشد فك پايين در كودكان قزويني واجد اكلوژن طبيعي
  مهتاب نوري، مهشيد صفارپور، سميه عظيمي
 3. تظاهرات دهاني و تغييرات بزاقي در مبتلايان به نارسايي مزمن و پيشرفته كليه
  كتايون برهان مجابي، ساسان مصلايي، مهناز تركمن
 4. شيوع ناهمپوشاني قدامي و تغييرات اسكلتي دندان ها در دانش آموزان 9 تا 14 ساله قزوين
  پرويز پديسار، فرزاد ملكي
 5. شيوع و عوامل موثر بر ايجاد حفره خشك پس از كشيدن دندان در دانشكده دندانپزشكي قزوين
  منصور خراساني
 6. مقايسه سن شروع قاعدگي در دو نسل زنان تهراني: مطالعه قند و ليپيد تهران
  الهه عيني، يداله محرابي، فريدون عزيزي
 7. مقايسه دريافت ويتامين هاي B12 ،B6 ،C ،A و اسيد فوليك در دو منطقه از رشت و قزوين
  نسرين عاقلي، سعيد آصف زاده، مجيد رجبي، عادله قدوسي
 8. اثر مصرف خوراكي برگ چغندر بر پاسخگويي انقباضي آئورت مجزاي موش ديابتي
  قربانعلي رحيميان، مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد
 9. اثرات ضد يخ هاي مختلف بر ميزان زنده ماندن جنين هاي توليد شده به روش آزمايشگاهي
  فرزاد رجايي، تاكشيج اتويي
 10. مقايسه اثر تجويز دو ماهه و چهار ماهه ويتامين E بر ماستالژي دوره اي
  فروزان الفتي، سوسن پارساي، انوشيروان كاظم نژاد، مريم فرهاد
 11. مقايسه تاثير نمك طعام با الكل در درمان گرانولوم نافي شيرخواران
  محمد فرانوش، راهب قرباني، مجتبي ملك، محمداسماعيل امين بيدختي، محمدصادق يزدي ها
 12. بررسي علل مرگ هاي داخل رحمي جنين
  معصومه همت يار، ژاله فاضل سرجويي، نيلوفر عالي زاد
 13. علل پيوند قرنيه و پيامد بينايي پس از آن در يزد
  محمدرضا شجاع، محمدرضا بشارتي
 14. مطالعه تطبيقي نظام ملي مراقبت بيماري هاي عفوني گزارش دادني در كشورهاي منتخب و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران
  نيلوفر ماسوري، فربد عبادي فردآذر
 15. برداشتن توده بزرگ استخوان جناغ و بازسازي جدار قدامي قفسه سينه با استفاده از فلپ عضلاني و سيمان استخوان
  عبدالهادي جهانشاهي
 16. آگاهي ماماها از قوانين و مقررات مامايي و ارتباط آن با برخي عوامل در استان قزوين (نامه به سردبير)
  فاطمه محمدي