مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پزشكي اصفهان « دوره 23، شماره 79

 1. استئوپروز منطقه اي در جانبازان مبتلا به آسيب طناب نخاعي استان اصفهان
  هادي شجاعي، محمدرضا سروش، احسان مديريان، حسين قلي زاده
 2. بررسي فراواني ژن هاي حدت ehxA و stx1 و stx2 در جدايه هاي اشريشياكولي انساني با روش واكنش پليمراز زنجيره اي چندگانه (Multiplex PCR)
  رامين مظاهري نژادفرد، قربان بهزاديان نژاد، تقي زهرايي صالحي، نعمت آتش پرور
 3. جداسازي زيرگونه هاي ليپوپروتئين (a) سرم انسان با استفاده از كروماتوگرافي ميل تركيبي ليزين سفاروز
  منيژه كدخدائي اليادراني، زهره فائزي زاده
 4. آيا روش بيهوشي انتخاب شده توسط بيماران كانديداي جراحي كاتاراكت با عوامل دموگرافيك و روش بيهوشي اعمال شده ارتباط دارد؟
  حسنعلي سلطاني، سيدجلال هاشمي، شادي زنديه
 5. گزارش يك مورد ميكزوم اوليه آدرنال
  پروين رجبي، محمدحسين صانعي، نوشين افشارمقدم، محمد ابوطالب دخت
 6. بررسي رابطه فشار خون با گرگرفتگي در زنان يائسه
  معصومه صادقي، مزدك خليلي، مسعود پورمقدس، نوشين خليلي، محمد طلايي
 7. مقايسه تاثير تزريق دكستروز 10% با اكسي توسين 40 واحد در ليتر در جمع شدن رحم
  محمدرضا رفيعي، منصوره صميمي، مهدي نورالديني، فاطمه آذرمهر، سيد غلامعباس موسوي
 8. بررسي فراواني اختلالات رواني در افراد عقب مانده ذهني خفيف و مرزي مراكز توانبخشي شهر اصفهان
  مختار ملك پور، حسين مولوي، راضيه ايزدي
 9. بررسي تاثير تاخير فيزيولوژيك تخليه معده با استفاده از محلول سوكروز 10 درصد در ريشه كني ميكروب هليكوباكترپيلوري
  سيد محمدحسن امامي، افسانه شيرمحمدي، حامد دقاق زاده، زيبا فرج زادگان
 10. بررسي اثر انسولين بر فعاليت الكتريكي مغز در رات
  محمدرضا شريفي، حجت الله علايي، پرهام رئيسي
 11. بررسي اثر عصاره كندر بر ديواره شريان هاي كرونر (بين بطني قدامي و بين بطني خلفي) خرگوش هاي تغذيه شده با رژيم كلسترول بالا
  غلامرضا دشتي، ابراهيم اسفندياري، مهدي نعمت بخش، محمدحسين صانعي، مهرزاد جعفري برمك
 12. ايست قلبي بعد از عمل جراحي ناهنجاري مادرزادي قلبي در كودكان و عوامل موثر بر آن
  عليرضا احمدي، يوسف اعرابي
 13. گزارش يك مورد تومور استئوييد استئوما در بند مياني انگشت دست
  عليرضا سعيد، عاليا آيت الهي موسوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *