مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان « دوره 13، شماره 40

 1. بررسي شيوع اختلالات سطح سرمي سديم در بيماران با خونريزي ساب آراكنوئيد خودبخودي و ارتباط آن با پيش آگهي بيماري
  مسيح صبوري، حسن مراديان لطفي، سيدمحمود نوريان
 2. بررسي اثر تجويز خوراكي و دراز مدت ريشه بوزيدان بر يادگيري و حافظه موش صحرايي ديابتي شده با استفاده از آزمون اجتنابي غير فعال
  مهرداد روغني، توراندخت بلوچ نژاد مجرد، محسن خليلي، سيده فاطمه مهدوي سليمي
 3. تاثير تزريق داخل نسجي بوپيواكائين در كاهش درد، تهوع و استفراغ بعد از عمل سزارين در بيماران تحت بي حسي نخاعي
  مليحه عرب، ناهيد منوچهريان، پريسا خطيبيان، مهشيد نيكوسرشت
 4. شيوع گواتر و ميزان يد ادرار در دانش آموزان 10-7 ساله استان همدان در سال 1380: برنامه كشوري مبارزه با اختلال هاي ناشي از كمبود يد
  فريدون عزيزي، ربابه شيخ الاسلام، محسن نقوي، محمدرضا هنرور، كاشاد طوري، زهرا عبدالهي
 5. روند تغييرات شاخص هاي خوني و كبدي در خلال آلودگي انسان به فاسيولا پس از درمان با تريكلابندازول
  محمداسماعيل عدالت زاده، عبدالحسين دليمي اصل، فاطمه غفاري فر، بابك صياد
 6. بررسي اثرات قرص سير بر روي چربي هاي سرم
  فرزاد امامي، بهشاد نقش تبريزي
 7. صدمات ناشي از فلج مغزي اسپاستيك كودكان بر ويژگي هاي تعادل ديناميكي
  محمدصادق صبا، كيوان شريفمرادي، نادر فرهپور، محمدمهدي تقديري
 8. بررسي غلظت ترانس، ترانس-موكونيك اسيد در ادرار كارگران مواجه با بنزن در يك واحد كك سازي
  محسن رحيمي نژاد، سيدقوام ميرستاري، عبدالرحمن بهرامي، بهروز اكبري
 9. مقايسه بوپيواكائين-فنتانيل و بوپيواكائين-نئوستيگمين با بوپيواكائين تنها در بلوك كودال در كودكان
  سيدمحمد ميراسكندري، سيدعباس علوي مقدم
 10. بررسي ارزش تست CRP در تشخيص آپانديسيت حاد
  حميدرضا خورشيدي، خسرو ماني كاشاني، محمدحسين عظيميان، عليرضا خلج، محمد جعفري
 11. تنوع و تراكم بيوآئروسول هاي اتاق هاي عمل بيمارستان هاي آموزشي همدان و اثربخشي سيستم هاي تهويه
  فرشيد قرباني شهنا، احمد جنيدي جعفري، رسول يوسفي مشعوف، محمد محسني، جواد شيرازي
 12. بررسي سرولوژي ويروس سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه كننده به مركز بهداشت شهرستان همدان
  مژگان مماني، فريبا كرامت، محمدحسين عظيميان، احمد شجاعي