مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم تشريح ايران « دوره 1، شماره 4

 1. آثار تحريك تخمك گذاري و تجويز پروژسترون بر مورفولوژي اپي تليوم واژن موش
  مينا افتخارزاده، مژده صالح نيا
 2. تغييرات بافت شناسي در استخوان تيبيا و مغز استخوان آن پس از تابش ليزر كم توان بر تنه استخوان تيبياي خرگوش
  محمد بيات، مسعود رفيع زاده رشيد، محمد رخشان، حسين حكمت
 3. بررسي اثر موضعي تركيب روغن زيتون و برگ مورد بر بهبود زخم سوختگي درجه 2 موش صحرايي
  غلامرضا حسن زاده، رستم قرباني، ليلا اخوان، زينب نوري
 4. تفاوت جنسي حجم قشر شكنج پيش مركزي در افراد طبيعي و مبتلايان به بيماري هاي آلزايمر و پاركينسون با استفاده از روش هاي استريولوژيك و ماكروسكوپيك
  حسين حقير، پرويز مهرآئين
 5. تاثير كلريد جيوه بر رشد و نمو لوله عصبي ناحيه ديانسفال جنين موش صحرايي (Rat)
  طيبه رستگار، مهدي مهديزاده، كاظم پريور، مليحه نوبخت
 6. تنوع قومي شكل سر در مردان جوان تركمن و فارس بومي (20-17 ساله)
  محمدجعفر گلعلي پور، مهرداد جهانشاهي، كامران حيدري
 7. بررسي آثار نوروتوكسيسيته كلريد منگنز بر ضخامت كورپوس استريتوم و تغييرات سلولي
  آمنه محمدي روشنده، محمدتقي جغتايي، مليحه نوبخت، كاظم پريور
 8. مهار اتصال بنزوآلفاپيرين به DNA با فراكسيون هاي سيتوزولي كبد و پوست موش صحرايي در In vitro
  مصطفي محمدي، عبدالامير علامه، محمدحسين اسدي، محمدرضا خواجه