مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 13، شماره 2

 1. آيا ميزان پاسخگويي سرطان سلول سنگفرشي دهان نسبت به پرتوها قابل پيش بيني است؟
  فرشته بقايي نائيني، پوريا مطهري
 2. بررسي آزمايشگاهي ريزنشت لبه اي دو ماده ترميم كننده موقت دندان (زونالين و زوليران) به روش نفوذ رنگ
  عليرضا دانش كاظمي، داوود عابدي
 3. مقايسه تكنيك هاي راديوگرافي پانوراميك سينوس ها و واترز در تشخيص اپاسيته هاي ماگزيلا
  داريوش گودرزي پور، محمدرضا جهانبخشي
 4. بررسي مقايسه اي دوام اثر ضد ميكروبي داكسي سايكلين، كلرهگزيدين و هايپوكلريت سديم روي عاج دندان گاو
  عباسعلي خادمي، سيداصغر هوايي، زاهد محمدي، فرخنده پورسينا
 5. بررسي شيوع و علل ايجاد كننده بوي بد دهان
  محمدرضا طالبي اردكاني، امير معين تقوي، كاظم احتشام منش، هلن فرزام
 6. ارزيابي كلينيكي دو نوع مسواك مخصوص كودكان در كاهش پلاك ميكروبي در كودكان 9-7 ساله
  امير معين تقوي، عليرضا صراف، ميترا آداوودي
 7. بررسي تاثير زمان پرداخت بر استحكام برشي اتصال كامپوزيت رزين و كامپومر به عاج
  وجيه السادات مرتضوي، محمدحسين فتحي، آزاده حسن پور، پگاه وفايي
 8. بررسي ميزان تغييرات زاويه فك پايين با استفاده از راديوگرافي پانوراميك در زنان بالاي 20سال شهر يزد در سال 81-1380
  فاطمه عزالديني اردكاني، نسيم نيافر
 9. بررسي كانال رشد دندان پرمولر دوم فك بالا و مقايسه روش هاي آزمايشگاهي و كلينيكي در بيماران مورد درمان در بخش اندودنتيكس دانشكده دندانپزشكي اصفهان
  سيدمحسن هاشمي نيا، رضا خدادادي، عبدالمجيد رحيمي
 10. مقايسه آزمايشگاهي ريزنشت كامپوزيت ايده آل ماكو و هليومولر در ترميم حفرات Class V دندان هاي پره مولر فك بالا
  عليرضا دانش ثاني، مريم تفكري
 11. مقايسه زمان استراحت عضله ماستر در افراد سالم داراي اكلوژن نرمال قبل و بعد از استفاده اسپلينت اكلوزال
  اميد صوابي، حميد آزاده، رضا خدادادي، احسان نصرآزاداني
 12. بررسي راديوگرافيك شيوع تغييرات كنديل مفصل گيجگاهي-فكي در افراد 50-20 ساله بدون علايم باليني در شهر يزد
  فاطمه عزالديني اردكاني، مهناز مومن زاده ناييني
 13. مقايسه علايم باليني و راديوگرافي مولرهاي شيري پالپوتومي شده با فرموكرزول و سولفات فريك 15.5%
  زهرا بحرالعلومي، عليرضا قدرتي، غلامرضا قانع
 14. بررسي پارامترهاي كلينيكي و باكتريولوژيك در اثر تابش ليزر Nd:YAG روي ديواره داخل پاكت هاي پريودنتال
  محمد شاه ابويي، فرح تاج نواب اكبر، پژمان محقق منتظري
 15. واكسيناسيون دندانپزشكان و مراقبين بهداشت دهان و دندان
  جمشيد آيت الهي، رضوان بحرالعلومي، فاطمه آيت الهي