مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 13، شماره 1

 1. بررسي سطح خوني هورمون لپتين قبل و بعد از درمان با متفورمين در بيماران ديابتي نوع II يا NIDDM
  جواد محيطي اردكاني، رضا ديده دار، محمد افخمي اردكاني
 2. بررسي تاثير سير روي ليپيدهاي سرم و قند خون در بيماران ديابتي نوع II
  محمد افخمي اردكاني، عبدالرزاق كمالي اردكاني
 3. اثرات اريتروپوئيتين در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
  محمد رحيميان، عباس حسن زاده، رامين سامي
 4. بررسي كارايي فيستول شرياني وريدي صافنوفمورال جهت همودياليز در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن كليه
  منصور صفائي، الهام معيني، وحيد گوهريان
 5. بررسي وضعيت سوء مصرف مواد مخدر در دانش آموزان و تلفيق عامل خود كنترلي در مدل EPPM
  حميد اله وردي پور، عليرضا حيدرنيا، انوشيروان كاظم نژاد، فروغ شفيعي، پرويز آزاد فلاح، الهه ميرزايي، كيم ويت
 6. بررسي مقايسه اي عفونت مزمن توكسوپلاسموزيس مادرزادي با آلودگي مجدد در مدل حيواني (رات)
  مريم صالح، مهدي آسمار
 7. بررسي تاثير عملكرد غده سمينال وزيكول و دي تيوتريتول (DTT) بر پايداري كروماتين اسپرم در زوج هاي تحت درمان به دو روش IVF و ICSI
  محمد مرداني، محمدحسين نصراصفهاني، شهناز رضوي، ايمانه شمايلي يگانه
 8. مقايسه اثر ويتامين B1 در درمان ديسمنوره اوليه با ايبوپروفن در دختران جوان شهرستان يزد در سال 1381
  ليلي سخاوت، محمدعلي كريم زاده ميبدي
 9. ارتباط احساس كاهش حركت جنين توسط مادر حامله ترم با ميزان عوارض جنين در طي زايمان
  فاطمه زارع، ناهيد افتخاري
 10. بررسي ارتباط اميد و عزت نفس در مددجويان گيرنده پيوند كليه در بيمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 82-1381
  طيبه پورغزنين، فاطمه غفاري
 11. بررسي تصفيه فاضلاب صنايع شوينده به كمك فرايند انعقاد در مقياس آزمايشگاهي
  محمدرضا شاه منصوري، بابك روشني
 12. بررسي اثر زهر كژدم گاديم Hemiscorpius lepturus بر ميزان گلبول هاي سفيد و قرمز و هماتوكريت رت
  روح اله دهقاني، طاهره خامه چيان، سياوش تيرگري، حسن وطن دوست، ياور راثي، جواد رفيع نژاد، غلامعباس موسوي
 13. يك مورد انفاركتوس عضله ديابتي با تظاهر آرتريت زانو و تورم ديستال ران
  انوشه حقيقي، محمدباقر اوليا، غلامحسين عليشيري
 14. سيگار و سل
  جمشيد آيت الهي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *