مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 7، شماره 4

 1. تاثير تراتوژنيك لاموتريژين بر روي ستون مهره ها، دنده و جناغ جنين موش
  فروزان رحماني
 2. بررسي ارتباط سردرد ناشي از سوراخ شدن دورا با نوسانات هموديناميك در بيماران تحت بيهوشي نخاعي
  مجتبي رحيمي، سيدمرتضي حيدري، سيدجلال هاشمي، زهرا زلقي
 3. مقايسه عزت نفس و پاسخ هاي مقابله اي در زوجين نابارور و زوجين بارور شهرستان شهركرد، 83-1382
  سيدكمال صولتي دهكردي، آذر دانش، فروزان گنجي، احمد عابدي
 4. بررسي ارزش كمبود باز (Base deficit) به عنوان عامل پيشگويي كننده مرگ و مير در تروماي سالمندان
  اكبر بهداد، بيتا عابدي، مهرداد حسين پور
 5. بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر بروجن نسبت به روش هاي غربالگري سرطان پستان و عوامل موثر بر آن در سال 1384
  شايسته بنائيان، افسانه كاظميان، سليمان خيري
 6. بررسي اثر عصاره متانولي گياه گلپر بر روي ميزان ترشح اسيد و پپسين معده در شرايط پايه و تحريك شده توسط پنتاگاسترين در موش صحرايي
  مهرداد شهراني، فاطمه نبوي زاده، هدايت الله شيرزاده، حسين يوسفي، محمدتقي مرادي، جعفر مقدسي
 7. تعيين اثر طولاني مدت ميدان هاي الكترومغناطيسي بر شاخص هاي خون محيطي كارگران شاغل در كارگاه الكتروليز آلومينيوم شهرستان اراك
  علي فاني، عبدالطيف معيني، مرضيه حيدري باطني، ايمان فاني، علي چهره اي، پريسا فاني
 8. بررسي اثربخشي بحث گروهي بر تصوير ذهني نوجوانان (18-11 سال) تالاسميك
  سيمين طهماسبي، فضل الله غفراني پور، كيوان رواقي، جعفر مقدسي، ليلا صادق مقدم، انوشيروان كاظم نژاد
 9. مقايسه اثر آموكسي سيلين و سفترياكسون در درمان اوتيت مياني حاد در كودكان زير شش سال در شهركرد، سال 1383
  حميدرضا خضرايي، سروش اماني
 10. بررسي پاسخ عفونت هاي قارچي سر به درمان دو هفته اي تربينافين خوراكي
  فاطمه افشاري، حسن مقيم، فروزان گنجي
 11. تاثير بكارگيري الگوهاي تنفسي و ماساژ بر نگرش و شدت درد زايمان در زنان نخست زا
  افسر فرود، افسانه فرود، سيمين مهدي پور
 12. مقايسه القاء انتخابي و شروع خودبخود زايمان در زنان نخست زاي بستري شده در بخش ليبر مركز آموزشي-درماني هاجر، شهركرد
  معصومه دل آرام، فرانك صفدري، نسرين فروزنده، افسانه كاظميان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *