مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) « دوره 7، شماره 3

 1. تاثير روزه داري بر برخي پارامترهاي بيوشيميايي خون، ادرار و وزن نوزاد خانم هاي باردار روزه دار
  ناهيد رهبر، راهب قرباني، افسانه خضرايي
 2. مقايسه غشاها و خون هاي مختلف براي تغذيه مصنوعي پشه هاي آنوفل استفنسي (Diptera: Culicidae)
  كامران اكبرزاده، منصوره شائقي، حسين لدني
 3. ميزان حساسيت دارويي نايسريا گنوروئه و مقاومت آزمايشگاهي آن به فلوروكينولون ها و سفالوسپورين هاي نسل سوم در مردان مبتلا به اورتريت گنوكوكي
  مجيدرضا عرفانيان تقوايي، حبيب الله اسماعيلي، محمدمهدي اجتهادي
 4. مقايسه پردنيزولون با پيريدوكسين در درمان هيپرامزيس گراويداروم
  فاطمه كيخا، معصومه ميرتيموري، ناهيد سخاور، فرزانه حجت
 5. استفاده از طب فشاري در پيشگيري از تهوع و استفراغ پس از جراحي
  داريوش ابطحي، آرزو اشعري، مريم لطفي
 6. پايش شيوع گواتر و ميزان يد ادرار در دانش آموزان 7 تا 10 ساله استان سيستان و بلوچستان در سال 1380
  مژگان پادياب، پروين ميرميران، سيدمحمد هاشمي شهري، ربابه شيخ الاسلام، حميد امامي خو، فريدون عزيزي
 7. مطالعه عوامل فيزيكي و شيميايي در زيستگاه هاي لاروي پشه هاي آنوفل
  محمدرضا قنبري، عطاالله رخش خورشيد، مسعود صالحي، عبدالغفار حسن زهي
 8. بررسي نتايج درماني ترميم اوليه آسيب حاد تاندون هاي فلكسور Zone II دست
  ابوالقاسم زارع زاده، رضا بهدانه، بهشاد بوذري پور بوئيني، محمدرضا انصاري پور
 9. اثر درمان پروفيلاكسي در جلوگيري از خونريزي گوارشي در بيماران بستري در مراقبت هاي ويژه
  سيدكاظم نظام، شهرام برجيان، اميد راحتي
 10. گزارش يك مورد تومور گرانولوزا سل جوونايل بيضه در شيرخوار 3 ماهه
  ننا زابلي نژاد، صادق صادقي پور رودسري، دينا اميدوار تهراني