مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » ارمغان دانش، فصلنامه علمي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج « دوره 10، شماره 40

 1. ارزيابي تاثير افدرين در كاهش درد ناشي از تزريق وريدي پروپوفول هنگام القاء بيهوشي
  محمدرضا افهمي، بهمن نقي پور، پرور حسن زاده سلماسي
 2. مقايسه بلوك آگزيلاري با ليدوكائين و مخلوط ليدوكائين و فنتانيل روي مدت بيحسي در اعمال جراحي اندام فوقاني
  مسعود نيازي غازاني، معروف انصاري، ميرمحمدتقي مرتضوي، رضا موثقي گرگري، سيدابوالحسن شاهگلي، ناصر قربانيان
 3. تاثير ويتامين هاي آنتي اكسيدان بر چربي هاي خون بيماران تحت درمان با لواستاتين
  محمود رفيعيان، علي مومني، جعفر مهوري، اكبر توكلي
 4. بررسي عفونت هاي قارچي زير جلدي در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه هاي تخصصي پوست شيراز در سال هاي 84-1381
  كيوان پاك شير، رحمت سلمانپور، محمدحسين معتضديان، محمد واسعي
 5. بررسي ارتباط عوامل خطرزاي مادر با كم وزني هنگام تولد نوزادان در يك مدل چندگانه رگرسيوني در استان كهگيلويه و بويراحمد در سال 84-1383
  بهرام ضيغمي، حميدرضا طباطبايي، ظفر پريساي
 6. معرفي يك محيط خون دار تغيير يافته ساده و سريع جهت كشت انبوه گونه هاي مختلف ليشمانيا
  پروانه حبيبي، محمدحسين معتضديان، فريده اسفندياري، مهدي فخار
 7. بررسي اپيدميولوژيك صدمات ستون مهره ها و نخاع در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان نمازي شيراز، 1381
  موسي تقي پور، احسان شرافت كاظم زاده
 8. بررسي ميزان منيزيم سرم در كودكان مبتلا به ديابت نوع اول در شيراز
  عليرضا فلاح زاده، فروغ پورسعيدي، سرور اينالو
 9. علل گرايش و روش هاي پيشگيري از استعمال مواد مخدر در استان كهگيلويه و بويراحمد
  قادر زاده باقري، اسفنديار افشون، عبدالرحمن توفيقيان، علي عباسي، علي كامكار، مهين براتي، جان محمد ملك زاده
 10. بررسي ميزان تجويز آنتي بيوتيك در كودكان زير چهارده سال در نسخ سرپايي پزشكان عمومي ياسوج
  احمد عليخاني، محمود شهامت، حميدرضا غفاريان شيرازي
 11. مقايسه ويژگي هاي شخصيتي مراجعه كنندگان جهت رينوپلاستي به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان اميراعلم با گروه كنترل
  محسن نراقي، مجيد كاظمي، محمد روحاني، احمدعلي كاظمي، فرشاد علامه، جان محمد ملك زاده، مجيد اسدي
 12. گزارش موردي استئوژنزيس ايمپرفكتا
  سيدبصير هاشمي، رضا كبودخاني