مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران سابق) « دوره 12، شماره 45

 1. بيماري هوچكين و بررسي نتايج درماني و ميزان بقاي آن
  ايرج اسودي كرماني، مرجان دهديلاني
 2. بررسي باليني و بقاي 36 كودك مبتلا به آنمي فانكوني
  شهلا انصاري، نويد آهنچي، مهدي هاشمي، روزبه ساده دل
 3. بررسي ميزان شيوع انگل هاي روده اي در بيماران مبتلا به ديابت در شهرستان هاي كرج و ساوجبلاغ (استان تهران) از تير ماه 1380 تا 1381
  لامع اخلاقي، محمدجواد غروي، اميرحسين فقيهي، مظفر جباري
 4. فراواني سينوزيت در كودكان 16-2 ساله مبتلا به آسم كه از سال 1372 تا 1382 به بيمارستان رسول اكرم (ص) مراجعه كرده بودند
  فهيمه احساني پور، ناصر جواهرتراش، آذر پيردهقان
 5. مقايسه الگوي تغذيه كودكان دبستاني مبتلا به اختلال نقص توجه و بيش تحركي با كودكان سالم
  رضا اماني، ناهيد خواجه موگهي
 6. گزارش 2 مورد جنين دلقكي (Harlequin fetus) در 1 خانواده
  بهناز بصيري، مريم شكوهي
 7. بررسي شيوع و عوامل خطرساز خونريزي فوق مشيميه اي ناشي از عمل جراحي اسكلرال باكلينگ جهت درمان دكولمان رگماتوژن در مجتمع رسول اكرم (ص) در سال هاي 77-1368
  محمدمهدي پرورش، پژمان بختياري، ميرمنصور ميرصمدي، مسيح هاشمي، مريم الماسي
 8. پرستار آسودگي بخش: تجربه و ديدگاه بيماران بستري
  ليلا مهستي جويباري، سيده فاطمه حق دوست اسكويي، فضل الله احمدي
 9. بررسي تاثير برنامه مراقبتي طراحي شده بر وضعيت باليني شيرخواران مبتلا به پنوموني در مركز طبي كودكان شهر تهران
  منير رمضاني، فضل الله احمدي، سيما كرمانشاهي
 10. اثر كاپتوپريل بر هماتوكريت بيماران دياليزي تحت درمان با اريتروپوييتين سنتتيك
  ميترا سميعي، فرناز دواچي، راهب قرباني
 11. بررسي عفونت هاي انگلي روده اي در رابطه با سوء تغذيه در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان رباط كريم
  علي اكبر سهيلي آزاد، ناهيد نورجاه، فريده شهبازي
 12. تاثير فيلتراسيون پيش از ذخيره كردن بر فعال شدن پلاكت ها در فراورده هاي پلاكتي
  علي سليماني فريزهندي، مهناز آقايي پور، علي اكبر پورفتح اله
 13. بررسي وضعيت سيستم ايمني در كودكان مبتلا به ژيارديازيس
  ساعد شهابي، امير سيدعلي مهبد، پيمان پورنيا
 14. فراواني ويروس هاي EBV و HPV در كارسينوم نازوفارنكس به روش هيبريداسيون درجا
  پيروز صالحيان دردشتي، محمد فرهادي، ابراهيم امين تهران، ندا ميرزماني
 15. بررسي تاثير تمرين هاي استقامتي روي استقامت ديناميك و استاتيك عضلات پشتي
  حسين فراهيني، اسماعيل ابراهيمي تكامجاني، حميدرضا مختاري نيا، شاهين گوهرپي
 16. جداسازي و شناسايي گونه هاي مختلف مالاسزيا در افراد مراجعه كننده به مراكز درماني شيراز
  مهربان فلاحتي، كيوان پاكشير، خديجه علي نژاد طالش
 17. بررسي مقايسه اي عوارض خارج كردن سوند ادراري 24 ساعت بعد از عمل جراحي ترميم سيستوسل و انجام دادن Kelly suture در مقابل خارج كردن سوند 72 ساعت بعد از اين عمل جراحي
  مريم كاشانيان، فاطمه لعلي
 18. شيوع مصرف انواع مشتقات مختلف خون در نوزادان بستري در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان در سال هاي 80-1379
  زيبا مسيبي، اميرحسين موحديان، سيد غلامعباس موسوي، فادا طلوعي
 19. بررسي ميزان شيوع كمبود آنزيم گلوكز-6-فسفات دهيدروژناز در شهرستان نيشابور
  جمشيد مهرزاد، عليرضا متولي زاده كاخكي
 20. تخمين غير تهاجمي مدول الاستيك چشم كاتاراكته شده خرگوش
  منيژه مختاري ديزجي، جواد حسن زاده، محمود جباروند، محمدرضا زرين، ابراهيم جعفرزاده
 21. ميزان بروز سندرم ديسترس تنفسي در نوزادان پره ترم كه در طي 24 ساعت پس از تجويز دگزامتازون به مادر متولد شده اند
  مليحه مروجي اصل، مريم كاشانيان، آناهيد آهنگري شيرزي
 22. بررسي ارتباط سن بارداري و طول كليه جنين در زنان باردار 40-20 هفته مراجعه كننده به بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 82-1381
  شهاب مهاجر شيرواني، طاهره لاريجاني
 23. اثر ميدان هاي مغناطيسي يكنواخت با شدت كم بر سرعت هدايت الكتريكي عصب حركتي محيطي مديان
  حسين مهراد، بهرام بلوري، حسين عشايري
 24. بررسي فراواني بارداري هاي ناخواسته و عوامل مربوط به آن در افراد مراجعه كننده به درمانگاه هاي پري ناتال بيمارستان هاي اكبرآبادي و حضرت رسول (ص) در سال 1381
  مرضيه نجومي، زهرا زينلي
 25. بررسي ميزان آنتي بادي ضد كلاميديا پنومونيه در بيماران با بيماري عروق كرونر
  حسين نوق، مهران كريمي، عبدالله جعفرزاده، علي اسماعيلي نديمي، جعفر احمدي كهنعلي، محمود شيخ فتح الهي، محمدرضا بهفروز، سيدهاشم سزاوار سيدي