مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 9، شماره 4

 1. عوامل مرتبط با آسپيراسيون جسم خارجي درخت تراكئوبرونكيال در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر بندرعباس، سال 83-1379
  سيدحسام الدين بني هاشمي
 2. اپيدميولوژي درماتوفيتوز در بندرعباس در سال هاي 84-1382
  عبدالعلي محبوبي، شهرام باغستاني، يعقوب حامدي، مهرگان حيدري، مهشيد وحداني
 3. اتيولوژي فلج مغزي در كودكان: بررسي در مراكز توانبخشي منتخب در شهر مشهد
  فرح اشرف زاده، محمد فرجي راد
 4. مقايسه اثرات تزريق داخل مفصل مسكن هاي مخدر در تسكين درد بعد از عمل مينيسكتومي زانو با آرتروسكوپ
  حميدرضا آرتي، سعيد ابريشم كار، محمود رفيعيان
 5. مقايسه درمان جراحي ناخنك با چهار روش پيوند اتوگرافت ملتحمه، پيوند فلپ چرخشي ملتحمه، پيوند اتوگرافت ملتحمه همراه با ميتومايسين و روش اسكلراي لخت همراه با ميتومايسين
  محمدرضا سعيدي فر، شهرام زارع
 6. ميزان شيوع اختلالات بدون علامت ادراري در كودكان سنين دبستان شهر بندرعباس
  حميدرضا سامي مقام، سيداكبر حسيني، شهرام زارع
 7. اضطراب و افسردگي پس از بستري بيماران در بخش قلب: بررسي شيوع وضعيت درماني و ارجاع، بيمارستان طالقاني، سال 1382
  نرگس بيرقي، سيدحسن تنكابني، غزاله وكيلي
 8. بررسي واكنش دهنده هاي التهابي مرحله حاد در بيماران مبتلا به سكته مغزي ايسكميك بستري شده در بخش نورولوژي مركز آموزشي درماني حضرت علي ابن ابيطالب (ع)، شهرستان رفسنجان
  فرهاد ايرانمنش، زهرا تقي پورشول، درويش نژاد شاهبداغي
 9. كاهش شنوايي در كارگران شاغل در كارخانه ذغال شويي و معادن زغال سنگ استان كرمان
  صديقه خدابنده شهركي، سكينه محمدعليزاده، حكيمه حسين رضايي
 10. تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش مربيان بهداشت مدارس و عملكرد دانش آموزان در زمينه تغذيه صحيح در شهر زاهدان
  فرزانه منتظري فر، منصور كرجي باني، مهدي محمدي
 11. مقايسه ميزان شيوع نزديك بيني در افراد بي سواد و افراد با تحصيلات عالي
  مجيد فروردين، محمدرضا رازقي نژاد، سيدعلي بني هاشمي
 12. آگاهي و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر بابل در مورد خودآزمايي پستان
  هاجر سلمليان
 13. گزارش يك مورد انفاركتوس ميوكارد در يك نوجوان مبتلا به لوپوس
  نورمحمد نوري، شاهرخ رجايي، اكبر شاه محمدي