مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 10، شماره 4

 1. كاربرد رقيق سازي حاد خون با حفظ حجم طبيعي در بيماران تحت عمل جراحي باي پاس عروق كرونر بدون استفاده از پمپ
  رضا جلائيان تقدمي، محمد خواجه دلوئي، محمدرضا جليلي
 2. اثر تزريق وسيع هيدروكورتيزون بر ساختمان غدد فوق كليوي
  مختار جعفرپور، عليرضا نظري
 3. تعيين نيازهاي احساس شده جامعه براساس مدل Community as partner در منطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهر گناباد
  علي دلشاد، هادي سالاري، عبدالجواد خواجوي، خسرو شفقي، پرويز معروضي، علي محمدپور، محمدرضا منصوريان، عليرضا عطاردي، اصغر كرامتي، علي اكرامي
 4. بررسي IgE توتال و تعداد ائوزينوفيل ها در كودكان مبتلا به آسم
  احمد هاشم زاده، فرهاد حيدريان، سارا هاشم زاده
 5. بررسي نگرش زوج هاي در انتظار تولد فرزند در مورد حضور همسر در اتاق زايمان
  ويدا مدرس نژاد، بتول معتمدي، فرزانه عامري منفرد
 6. ارزش آرتروسكوپي در تشخيص اختلالات داخل زانو در مقايسه با تشخيص باليني: مطالعه 290 مورد در بخش جراحي ارتوپدي بيمارستان قائم مشهد
  محمدحسين ابراهيم زاده، هادي مخملباف
 7. اثر اتانول بر سلول هاي پانكراس در موش بالغ
  حسن مفيدپور، مختار جعفرپور، سيدعباس طباطبايي يزدي، سيدحسن علوي
 8. مقايسه درمان جراحي اسكوليوز ايديوپاتيك با روش هاي كاترل-دوبوسه و هارينگتون به همراه سيم زير لامينا
  ابراهيم قيم حسنخاني، محمدتقي پيوندي، هادي رضواني، پيمان ساسان نژاد
 9. بررسي اثر تجويز موضعي زجاجيه چشم گاو بر روند بهبود زخم هاي سوختگي ناشي از اسيد بر روي پوست خرگوش هاي نر نژاد Dutch
  حسن رخشنده، اسماعيل نصرآبادي، ناصر مهدوي شهري
 10. محاسبه ميزان مصرف داروها در سالمندان با استفاده از فرمول Cockeroft-Gault
  علي دلشاد، هادي سالاري، حميدرضا هاشميان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *