مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » افق دانش، مجله دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد « دوره 11، شماره 2

 1. بررسي اثرات ميدان مغناطيسي حاصل از جريان الكتريكي متناوب بر حملات تشنجي فراخوانده با پنتيلن تترازول در رت
  محمد كياني، علي مقيمي، مريم مقيميان، مسعود فريدوني
 2. بررسي تكامل غده هيپوفيز رت و مقايسه اثر چند فيكساتيو در آماده سازي بافت هاي آن
  عليرضا ابراهيم زاده بيدسكان، محمدرضا نيكروش، محمدمهدي حسن زاده طاهري
 3. بررسي امكان استفاده از ويدئو فلوروگرافي به جاي آنژيوگرافي در اهدا كنندگان زنده كليه و مقايسه كيفيت تصاوير و دوز پرتوگيري در اين دو روش
  سيروس نكوئي، محمود برادران رحيمي، علي شمسا
 4. استفاده از ميدازولام داخل بيني به عنوان پريمديكاسيون در اعمال جراحي سونداژ مجراي اشكي كودكان و تاثير آن بر روي طول دوره ريكاوري و زمان ترخيص بيماران
  رضا جلائيان تقدمي، عليرضا شريفيان، محمدرضا جليلي شهري
 5. كاربرد و هزينه اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك در بيماران مبتلا به سكته مغزي
  كاويان قندهاري، مجيد جعفرنژاد
 6. مقايسه پاسخ هاي قلبي-ريوي در دو حركت دويدن به جلو و دويدن به عقب در افراد سالم
  جواد خادمي، بابك گوشه، عارف صالحي، مهيار صلواتي
 7. شيوع هليكوباكترپيلوري در نمونه هاي بيوپسي معده و تعيين حساسيت و ويژگي روش هاي تشخيصي آن
  محبوبه نخعي مقدم، مهرانگيز خواجه كرم الديني، فريدون ملك زاده، عباس خوشنواي فومني
 8. بررسي تغييرات شبانه روزي در وقوع انفاركتوس حاد ميوكارد
  مريم صالحيان، عليرضا دانش، مهدي حسن زاده
 9. مقايسه اثر درماني كلوزاپين و ريسپريدون در بيماران اسكيزوفرني مقاوم به درمان
  منصور شكيبا
 10. ديابت بي مزه در يك مورد سندرم باردت-بيدل: درمان با ايندومتاسين
  اسدالله افشار صالح، محمودرضا خزاعي، عليرضا توسلي