مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 10، شماره 35

 1. اثر سديم نيتروپروسيد (SNP) بر عضلات صاف ناي خرگوش
  سيدحسن حجازيان، محمدحسين دشتي، ابوالقاسم عباسي سرچشمه، غلامحسن حلواني
 2. مقايسه گلودرد بعد از عمل بين سه روش لوله گذاري داخل تراشه، راه هوائي ماسك حنجره اي و ماسك صورت
  محمدباقر زينالي، فرهاد حشمتي، رحمان عباسي وش، شاكر سالاري لك، حسن سليمانپور
 3. بررسي ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني گلوتاتيون پراكسيداز (GPX) و گلوتاتيون ردوكتاز (GR) در خون زنان مبتلا به سرطان سينه در مقايسه با زنان سالم مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني تهران، 1382
  محمود جلالي، ماريا نگهدار
 4. بررسي اثر برداشتن سوند فولي پس از سزارين بر شدت درد ناشي از سوند
  فاطمه آذركيش، رباب لطيف نژاد، قدسيه سيدي علوي، مهرانگيز خواجه كرم الديني، حبيب الله اسماعيلي
 5. برآورد دوز معادل سالانه ارگان هاي حساس و دوز موثر سالانه ساكنين شهرهاي استان كردستان ناشي از گاماي محيطي
  محمدتقي بحريني طوسي، مهران ياراحمدي
 6. بررسي تاثير مشاوره سيستماتيك بر كارآيي روش هاي پيشگيري از بارداري در مراكز بهداشت شهر تهران
  مهرناز گرانمايه، مينو پاك گوهر، غلامرضا بابايي، حميد خانجاني
 7. بررسي ميزان شيوع شپش سر و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر سنندج، زمستان 1378
  بهروز داوري، ركسانا يغمائي
 8. بررسي محل قرارگيري جفت در سه ماهه سوم بارداري در زنان حامله
  منوچهر مولايي
 9. بررسي وضعيت معلوليت بيماران جذامي زنده استان كردستان در سال 1384
  فرخ راد، قباد مرادي، ابراهيم قادري